U četvrtak 15. sjednica SO Prijedor

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor, prim. dr. Azra Pašalić je za četvrtak, 18.03.2010. godine zakazala 15. sjednicu SO Prijedor sa početkom u 10 časova. Za sjednicu je planirano čak 15 tačaka dnevnog reda. Nakon aktuelnog časa razmatraće se Prijedlog Odluke o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2010.godinu, Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2010.godini, Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente u 2010.godini te Prijedlog Odluke o donošenju Izmjene i dopune Regulacionog plana naselja „Pećani“ – Dio Sekcije 1 i dijela naselja Donja Puharska. Pred odbornicima lokalnog parlamenta će se naći i Prijedlog odluke o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za lokaciju bunara EBDD2 i pumpne stanice sa linijom za elektrosnabdjevanje pumpne stanice i pripadajućim tlačnim cjevovodom od pumpne stanice do rezervoara na lokalitetu Donja Dragotinja, Prijedlog Odluke o određivanju radnog vremena trgovačkih, zanatskih i uslužnih radnji na području opštine Prijedor i Prijedlog Odluke o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštie Prijedor. Nakon toga raspravljaće se o Prijedlogu rješenja o izboru i imenovanju direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Prijedor, a radi se o ZU Dom Zdravlja Prijedor, ZU „Gradska apoteka“ Prijedor, Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, „Galerija 96“ Prijedor, Turistička organizacija opštine Prijidor, Centar za prikazivanje filmova Prijedor i Centar za socijalni rad Prijedor a nakon toga i o Prijedlogu rješenja o izboru i imenovanju članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Prijedor i to u Dječjem vrtiću „Radost“, „Galeriji 96“ Prijedor i Turističkoj organizaciji opštine Prijedor. Deseta tačka dnevnog reda koja ima mnogo uticaja na opštinski budžet je Informacija o realizaciji mjera za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na opštinu Prijedor. Do kraja sjednice pred odbornicima SO Prijedor će se naći i Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2009.godinu, Izvještaj o realizaciji sredstava za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja u 2009.godini, Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj „PREDA-PD“ Prijedor, Informacija o kulturnim i sportskim manifestacijama, Informacija o radu Foruma za bezbjednost zajednice za 2009.godinu sa Programom rada za 2010.godinu te Prijedlog Mišljenja za eksproprijacju po projektu vodosnabdjevanje na području opštine Prijedor.

Comments are closed.