U četvrtak 27. sjednica lokalnog parlamenta

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor prim.dr. Azra Pašalić je za četvrtak, 23.06.2011. godine, zakazala 27. sjednicu lokalnog parlamenta. Na sjednici koja će početi u 10:00 časova pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 11 tačaka. Nakon Aktuelnog časa tokom kojeg će načelnik Marko Pavić odgovarati na pitanja odbornika, raspravljaće se o Izvještaju o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca za 2010.godinu te o Izvještaju o radu Službe za inspekcijski nadzor za 2010.godinu i Izvještaju o radu Službe komunalne policije za 2010.godinu. Odbornici će razmatrati i Informaciju o djelovanju omladinskog sektora na području opštine Prijedor, Informaciju o statusu, broju i strukturi razvojnih projekata koje treba realizovati u 2011.godini prema Strategiji razvoja opštine Prijedor 2008.-2013. godine kao i Informaciju o stanju i perspektivi razvoja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Prijedor. Pred kraj sjednice pred odbornicima će se naći i Informacija o radu Poreske uprave Republike Srpske-Područni centar Prijedor, Informacija o radu Savjeta mjesnih zajednica te Prijedlog Sporazuma o članstvu u Savezu opština i gradova Republike Srpske.

Comments are closed.