U četvrtak 28. sjednica lokalnog parlamenta

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor prim.dr. Azra Pašalić je za četvrtak, 08.09.2011. godine, zakazala 28. sjednicu lokalnog parlamenta. Na sjednici koja će početi u 10:00 časova pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 18 tačaka. Nakon Aktuelnog časa tokom kojeg će načelnik Marko Pavić odgovarati na pitanja odbornika, raspravljaće se o Izvještaju o izvršenju Budžeta opštine Prijedor za period januar-juni 2011.godine, Prijedlogu Odluke o Planu parcelacije za dio gradskog naselja Donja Puharska – Sekcija 1 i Sekcija 2, Prijedlogu Odluke o Planu parcelacije za prigradsko naselje „Kavanište“, Prijedlogu Odluke o Planu parcelacije za dio prigradskog naselja Bistrica. Odbornici će raspravljati i o Prijedlogu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Prijedor, Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju JU „Muzej Kozare“ Prijedor u JU „Matični Muzej Kozare Prijedor“ u Prijedoru, Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o promjeni oblika organizovanja Javnog preduzeća „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor u JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor, Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o promjeni oblika organizvanja Javne ustanove Narodne biblioteke „Ćirilo i Metodije“ u JU „Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije“ Prijedor kao i Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju JU „Pozorište“ Prijedor u Prijedoru. Na Dnevnom redu će se naći i Prijedlog Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad Prijedor, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Prijedor. Tu su i tačke koje se tiču imenovanja direktora Agencije za ekonomski razvoj Opštine Prijedor „PREDA-PD“ PRIJEDOR i članova Upravnog odbora ove agencije. Na samom kraju 28. sjednice nalazi se i Informacija o stanju u Javnim preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti čija je svojina sa Republike prenesena na opštinu Prijedor, na dan preuzimanja preduzeća od strane opštine, Informacija o stanju i statusu objekata-imovine mjesnih zajednica te Referati iz imovinsko-pravne oblasti.

Comments are closed.