U četvrtak sjednica Skupštine opštine Prijedor

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor prim.dr. Azra Pašalić je za četvrtak, 17.02.2011. godine, zakazala 23. sjednicu lokalnog parlamenta. Na sjednici koja će početi u 10 časova pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 15 tačaka. Nakon Aktuelnog časa tokom kojeg će načelnik Marko Pavić odgovarati na pitanja odbornika, raspravljaće se o Prijedlogu Programa rada Skupštine opštine Prijedor za 2011.godinu, Prijedlogu Odluke o organizovanju javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Prijedor te Prijedlogu Odluke o utvrđivanju djelatnosti A.D. „Gradska tržnica“ djelatnošću od posebnog društvenog interesa. Na Dnevnom redu će se naći i više Odluka o pristupanju izrade Plana parcelizacije za pojedine dijelove naše opštine, Prijedlog operativnog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine Opštine Prijedor za 2011.godinu, te Informacija o pružanju pravne pomoći u opštini Prijedor kao i Informacija o realizaciji Programa korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2010.godinu. Pažnju lokalnog parlamenta izazvaće i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske- Sjedište zamjenika Prijedor za 2010.godinu i Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj „PREDA-PD“ Prijedor za 2010.godinu.
Foto – arhiva

Comments are closed.