U novi vijek sa novom opremom i objektima

U novom milenijumu – koji je pred obrazovni sistem u Republici Srpskoj i BiH postavio nove, reformske izazove – na području Prijedora, izuzmu li se rijetki izuzeci i kvalitetan nastavni kadar, u mnogim školama treba još mnogo uraditi da bi zaboravili čestu uzrečicu “Nisu se odmakli od table i krede“. Čak 16 od 61 objekta osnovnih i srednjih škola potrebno je sanirati ili izgraditi potpuno nove škole. Opština je krajem 2007. godine projekat sanacije i izgradnje osnovnih područnih i srednjih škola, finansijski “težak“ 3.530.000 KM, kandidovala za sredstva iz Razvojnog programa Srpske, očekujući 3.180.000 KM, dok bi 350.000 bilo obezbijeđeno iz ostalih izvora, prvenstveno opštinskog budžeta. U prijedorskom Odsjeku za obrazovanje su potvrdili da je od šest prioritetnih projekata završen projekat sanacije i adaptacije Srednje i osnove muzičke škole, u koji je uloženo 422.000 KM. Ministarstvo prosvjete i kulture izdvojilo je 254.000 KM, opština 150.000, a škola ostali iznos. U realizaciji je i projekat izgradnje područne škole u Gornjim Orlovcima, za koji je iz razvojnih sredstava odobreno 417.000 KM, a odobrena su i sredstva za područnu školu u Bistrici i Osnovnu školu “Desanka Maksimović“ – 200.000 KM za zamjenu stolarije na matičnom objektu. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Milorad Stupar podsjeća da su u obnovu i opremanje školskih objekata i prije Razvojnog programa uložena značajna finansijska sredstva. “Završena je izgradnja objekta OŠ ‘`Petar Kočić`’, započeta prije rata, za koju se može slobodno reći da je škola za 21. vijek“, ističe Stupar. On dodaje da su donatorskim sredstvima rekonstruisane i izgrađene, među ostalima, i škole u Kozarcu, Petrovu, Čejrecima, Bišćanima, Šurkovcu, Ljubiji, Zecovima, Čarakovu i još nekim naseljima. Donatorskih ulaganja bilo je u Gimnaziji i Mašinskoj školi. Stupar, koji je i direktor OŠ “Vuk Karadžić“ iz Omarske, napominje da je u kompletno renoviranje ovog školskog objekta uloženo oko 550.000 KM. “Novac i materijal obezbijedili su Ministarstvo prosvjete ( 400.000 ), opština ( 55.000) , a po 50.000 KM rudnici `Arselor Mital Prijedor` i Luteranski savez“ – kaže Stupar i dodaje da je škola i dalje bez sale za fizičko vaspitanje, za koju Zavod za izgradnju grada radi projekat. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Milorad Stupar, kada govori o opremljenosti, ističe da je u većini potrebno krenuti od školskog namještaja, kabineta, informatičke opreme. “Ministarstvo pokušava svojim grantovima da interventno djeluje, ali su sredstva nedovoljna“ – kaže Stupar, navodeći da su računari većinom nabavljeni od donatora, te da su ih pregazile nove generacije. On upozorava da je najteže stanje u područnim školama u koje se vrlo malo ulaže, s obzirom da ih pohađa malo đaka. “Direktori više vode računa o matičnim školama, što je nedopustivo. Smatram da zatvaranje škola znači i odumiranje sela“ – upozorava Stupar. Direktor prijedorske Elektrotehničke škole (ETŠ) Nada Tepić kaže da u srednjim školama mogu biti zadovoljni izdvajanjima opštine za materijalno-tehničku opremljenost. “Prostora ima za nabavku potrebnih sredstva, što škole i čine“ – ističe Tepićeva i napominje da je ETŠ postigla standard: “Jedan učenik jedan – kompjuter“. Ona kaže da novih ideja i projekata uvijek ima, za šta veliku podršku dajr i resorni ministar Anton Kasipović. “Iz razvojnog programa očekujemo 300.000 KM za izgradnju naučno-istraživačkog centra za mlade u potkrovlju školskog objekta koji bi na raspolaganju bio ne samo našim učenicima, već i drugim mladim ljudima sa inovativnim idejama“ – istakla je Tepićeva, dodajući da im je u planu proširenje sale za fizičko vaspitanje, te ograđivanje školskog dvorišta. Visokoškolsko obrazovanje u Prijedoru još čini pionirske korake. Rudarski odsjek banjalučkog Tehnološkog fakulteta, jedini u RS koji školuje ove kadrove, u fazi je, uz usvajanje Bolonjskog procesa, prerastanja u fakultet. Senat Univerziteta u Banjaluci o tome je donio odluku, a do samostalne organizacione jedinice Univerziteta biće potrebno mnogo koraka, koji podrazumijevaju stvaranje materijalnih i drugih pretpostavki za rad, odnosno finansijske podrške fakultetu, posjedovanje vlastitog prostora i vlastitog nastavnog kadra, kao i opremanja kabineta. Visoka medicinska škola ima dobro uređene kabinete i nastavno-naučnu bazu u banji Mlječanici, Opštoj bolnici u Prijedoru i drugim zdravstvenim ustanovama, ali je bez vlastitog prostora. U Prijedoru djeluju i dvije privatne visoke škole – Koledž “Janjoš“ i Poslovna škola koje obrazuju menadžerski kadar, a u gradnji je poslovno-obrazovni centar u stambenom naselju Pećani, gdje će biti smješten budući fakultet za pravne i ekonomske nauke. Objekat je površine 3 500 metara kvadratnih, a izgradnja će biti finansirana zajedničkim ulaganjem Poslovno-obrazovnog centra “Aleks“ i Zavoda za izgradnju grada, koja iznose 4.500.000 KM. Prilikom polaganja kamena temeljca, krajem septembra prošle godine, direktor Poslovno-obrazovnog centra “Aleks“ iz Prijedora Stanko Vujković rekao je da je sa grupom prijatelja sa Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada odlučeno da u Prijedoru izgrade jednu visokoškolsku ustanovu s ciljem da kasnije preraste u univerzitet. Da li će Prijedor postati univerzitetski centar i time se ostvariti jedan san mladosti ovog grada, svjedočiće neko u bližoj ili daljoj budućnosti. Zanano je da ulaganje u obrazovanje nije promašena investicija. Hroničari su zabilježili da je u Prijedoru 1834. godine osnovana Srpska osnovna škola kao najstarija osnovna škola u BiH, koja je 1919. godine sa tzv. Komunalnom školom, ustanovljenom 1898. godine, prerasla u Državnu školu. Gimnazija je utemeljena 1923. godine, a u periodu poslije Drugog svjetskog rata postojala je i ženska zanatska škola. Prijedor danas ima 12 osnovnih i šest srednjih škola sa oko 11 000 učenika, od toga oko 7 500 u osnovnim i 3 500 u srednjim školama, specijalnu osnovnu i srednju školu, muzičku školu, predškolsku ustanovu Dječiji vrtić “Radost“, u kome dnevno boravi oko 400 djece i nekoliko viših i visokoškolskih ustanova, nastalih nakon posljednjeg rata.
Izvor: biznis.ba

Comments are closed.