U Opštoj bolnici Prijedor otvorena Škola za trudnice

U Opštoj bolnici Prijedor danas je otvorena škola za trudnice, za čije je opremanje organizacija „Family plus“ donirala 15.000 KM, a ova bolnica obezbijedila je i uredila prostor, te kadrovski osposobila terapeutski tim koji će raditi sa trudnicama. Direktor bolnice Mirko Sovilj istakao je da je ovo zajednički projekat Opšte bolnice Prijedor i oganizacije „Family plus“ koja je ovlašteni partner „Cryo-Save“, vodeće evropske i svjetske banke matičnih ćelija za BiH. „Želimo da naše trudnice savladaju strah od porođaja, da upoznaju osoblje i prostor naše ustanove, tako da kada dođe vrijeme za porođaj trudnice ovdje dolaze kao u svoju kuću“, rekao je Sovilj.
On je dodao da trudnice u ovu zdravstvenu ustanovu više neće dolaziti samo zbog redovnih kontrola, ultrazvučnih i laboratorijskih pregleda i analiza, već da će moći da se uključe u školu za trudnice gdje će kroz adekvatan program biti psihofizički osposobljene za porođaj koji im predstoji. Generalna direktorica organizacije „Family plus“ Sanja Todorović-Vujičić rekla je da je jedna od društveno korisnih aktivnosti ove organizacije osnivanje i reaktiviranje 20 škola za trudnice u BiH. „Kroz ovu donaciju i potpuno opremanje škole, trudnice i buduće majke će pored edukativnog programa i psihofizičkih vježbi s ciljem što kvalitetnije pripreme za čin porođaja dobiti i pravu informaciju o matičnim ćelijama , mogućnosti prikupljanja i čuvanja matičnih ćelija iz pupčane vrpce i mogućnostima koje one pružaju“, navela je Todorović-Vujičić.
Ona je dodala da je matičnim ćelijama moguće liječiti oko 100 oboljenja i da se više od 220.000 porodica u Evropi odlučilo da pohrani matične ćelije u banku. Načelnik ginekološko-akušerskog odjeljenja Opšte bolnice Prijedor Drena Gavranović-Vujović istakla je da već duži period postoji potreba za otvaranjem ovakve škole za trudnice. „Nazvali smo je školom, ali to može biti i edukacija i kurs jer smo primijetili da veoma mali broj trudnica dolazi psiho-fizički spremno za porođaj. Samo je deset odsto trudnica spremno za porođaj“, dodala je Vujovićeva. Napominjući da bi trudnice u ovu školu trebale da krenu u prvom tromjesečju trudnoće, Vujovićeva je navela da će se vježbe, uz uvodno ginekološko predavanje, održavati dva puta nedjeljno u grupama od po deset trudnica.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.