U planu postavljanje novih kontejnera za reciklažni otpad [video]

Prijedorsko preduzeće Komunalne usluge sa reciklažom, počelo je prije deset godina. Osnovni cilj je bio smanjenje otpada na lokalnoj deponiji, očuvanje okoline, ali i materijalna korist. U Prijedoru već postoje mjesta predviđena za odlaganje papira i pet ambalaže, a u planu je postavljanje i kontejnera za staklo.

Uslovi i oprema su obezbijeđeni. Međutim, odvajanje reciklažnog otpada nije zaživjelo u svijesti građana, žale se nadležni, a građani su toga i sami svjesni.

Anketirani građani saglasni su da je dosadašnja praksa u ovoj oblasti bila izuzetno slaba i da ista još uvijek nije zaživjela, i pored toga što su na određenim mjestima postavljeni kontejneri.

Međutim, u sekundarnim sirovinama, najlonu, kartonu i pet ambalaži, mnogi su vidjeli i vid zarade, pa su se počeli baviti otkupom i preprodajom. Cijene, kažu, prilagođavaju svjetskom tržištu.

„Ovdje kod nas ternutno otkupljujemo karton po 7 feninga, ambalažnu foliju po 37 pfeninga, cijene su po kilogramu otkupljene sirovine. Pet ambalaža je oko 30 pfeninga, arhivski papir je od 12 do 16 fennga po kilogramu, ističe Ostoja Kojić, preduzetnik.

Komunalno preduzeće obezbijedilo je kontejnere i reciklažne mreže za karton, najlon i pet ambalažu.

U planu je postavljanje kontejnera za prikupljanje stakla, za šta je već obezbijeđeno 16 novih. Slijedi nabavka i dodatna 24 kontejnera.

„Uporedo stim bi trebalo podizati svijest građana. Moram reći da nismo najzadovoljniji kako građani postupaju prema objektima, to jest opremi koju postavljamo u svrhu reciklaže. Ne odvaja se onako kako bi trebalo i često je u našim mrežama i kontejnerima više smeća nego reciklažnog materijala“, kaže Zoran Bulić, iz Komunalnog preduzeća u Prijedoru.

A kako bi podigli nivo svijesti kod građana o pitanju reciklaže i zaštite životne sredine, Komunalno preduzeće organizovaće i edukacije o ovoj temi.

Autor: RTRS

Comments are closed.