U posljednjih par godina više od pet hiljada mišljenja

18-Prijedor---javno-predstavljanje-Zakona-o-radu

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u posljednjih par godina dalo je više od pet hiljada mišljenja na pojedine upite iz radno-pravnih odnosa, izjavila je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske za rad i zapošljavanje Mira Vasić.

Zakon o radu je pripreman dvije godine. U zakonu sve jasno piše. Treba ga čitati ne jednom nego više puta i primijeniti na svaku konkretnu situaciju, a ne da radnici Ministarstva rješavaju pojedinačna pitanja u preduzećima i privrednim subjektima“, rekla je Vasić novinarima u Prijedoru gdje je danas predstavljen novi Zakon o radu.

Ona je kazala da su javne prezentacije Zakona o radu organizovane u šest regionalnih centara Republike Srpske i da će najčešće postavljana pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Ministarstva kako bi se smanjio pritisak na ovo ministarstvo.

„Zakonom su decidirano navedena prava i obaveze radnika i poslodavaca i preporučujem kolegama koji ga primjenjuju da ga iščitaju dobro jer tekst ne ostavlja nedomunice“, poručila je Vasić.

Ona je najavila da predstoji donošenje zakona o posredovanju u zapošljavanju, o mirnom rješavanju radnih sporova i o evidenciji u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja, a da će predstavnici ovog ministarstva učestvovati i u izradi zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju kako bi i oni bili kompatibilni sa Zakonom o radu.

„Mislim da ćemo morati intervenisati i kod zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu i o štrajku, a sve u zavisnosti od socijalnog dijaloga“, dodala je Vasić.

18-Prijedor---Zakon-o-radu-predstavljen-u-sest-regionalnih-centara

Načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rajko Kličković rekao je da postoji zahtjev za ocjenu ustavnosti novog Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na regres.

„Mi ćemo se truditi da ostane rješenje kakvo jeste jer smatramo da regres treba da ostane zakonska kategorija“, kazao je Kličković.

Odgovarajući na pitanja prisutnih, Kličković je rekao da svaki radnik mora dobiti obračun plate odnosno platnu listu i da ona mora sadržavati izdvojene stavke za rad praznicima, rad noću, minuli rad, topli obrok i drugo, izuzev šest oblasti poput zdravstva, školstva, sudstva i policije, gdje su plate regulisane posebnim zakonima.

„Platna lista ima snagu izvršne isprave. Može se radniku dostaviti i elektronskim putem, ali mora i lično“, naglasio je Kličković.

Prema njegovim riječima, prijem radnika na određeno vrijeme za vrijeme godišnjih odmora radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme je ne samo dozvoljeno nego i poželjno.

„Novi zakon svakako podržava i stimuliše ovako odgovorne poslodavce i mi to pozdravljamo“, istakao je Kličković.

Direktor Agencije za mirno rješavanje sporova Borislav Radić rekao je da je u do početka marta ove godine Agencija zaprimila tri do četiri hiljade zahtjeva za povredu radnih prava u 2015. godini.

Autor: SRNA

Comments are closed.