U Prijedoru će se ponovo školovati stolari

Nakon 22 godine prijedorska Mašinska škola ponovo će, već u prestojećem upisnom roku, upisivati učenike za zanimanje tehničar finalne obrade drveta odnosno stolare. To je rezultat saradnje ove škole i Udruženja drvoprerađivača „Drvo-PD“, kao i nekoliko preduzeća koji u istom tom periodu nisu imali ponude školovanih kadrova ovog profila.

„Potreba za školovanjem ovih kadrova osjeća se već duže vrijeme i to ne samo zbog proširivanja proizvodnih kapaciteta već i zbog podmlađivanja kadrova u više prijedorskih preduzeća iz oblasti drvne industrije“ rekao je koordinator Klastera „Drvo-PD“ Goran Rodić.

On je pojasnio da se radi o četvorogodišnjem školovanju nakon čega učenici stiču zvanje tehničara i imaju mogućnost nastavka školovanja na nekom od fakulteta tehničkih nauka.

„Pored toga , svim učenicima koji se opredijele za ovo zanimanje, nudimo praksu u preduzećima i mogućnost da se nametnu poslodavcima i time sebi obezbijede ili stipendiju ili trajno zaposlenje, kao i mogućnost stručnog usavršavanja i posjete sajmovima“ dodao je Rodić ističući da će u tom segmentu Udruženje drvoprerađivača pružiti značajnu pomoć školi.

Direktor Mašinske škole Zdravko Kovačević potvrdio je da je Ministarstvo prosvjete odobrilo upis jednog odjeljenja odnosno 24 učenka za smjer tehničar finalne obrade drveta.

„Za upis učenika za ovo zanimanje već postoji veće interesovanje nego ranijih godina, te je škola u interesu odvijanja što kvalitetnije nastave za ove profile sklopila ugovor sa preduzećem ‘Javor’ koje će nam obezbijediti namjensku radionicu za odvijanje praktične nastave, koja je najopremljenija u čitavoj Republici Srpskoj“ kazao je Kovačević i dodao da su obezbijeđena i tri inženjera mašinstva kao stručni nastavni kadar za kvalitetan rad sa učenicima na ovom smjeru.

„Moramo napokon školovati djecu za zanimanja koja će im omogućiti zapošljavanje, a ne da ih školujemo za Zavode za zapošljavanje, kao što je to bilo do sada“ rekla je Olivera Rosić, saradnik za obrazovanje u opštini Prijedor.

Ona je potvrdila da je pred 841 učenikom, koji su završili osnovnu školu pruža mogućnost upisa u 6 prijedorskih srednjih škola i to za 13 struka i 113 zanimanja.

„Dosta smo radili na promjeni politike upisa budućih prijedorskih srednjoškolaca i nastojali da je prilagodimo potrebama tržišta rada, te obrabruje podatak da već postoji interesovanje za zanimanje tehničar finalne obrade drveta za koji prijedorski drvoprerađivači potražuju 50 radnika što znači da bi čak dvije generacije upisanih već mogle da dođu do stalnog zaposlenja“ kazala je Rosićeva.

Ako se uzme u obzir da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje više lica neproizvodnih struka nego proizvodnih za kojima, pak, postoji i dodatna potražnja, za očekivati je da prijedorski svršeni osnovni uz pomoć prosvjetnih radnika i roditelja izaberu prva zanimanja, kako bi se školovali da bi sebi obezbijedili egzistenciju, a ne mjesto u redu čekanja u Zavodu za zapošljavanje.

Izvor: www.opstinaprijedor.org

Comments are closed.