U Prijedoru u posljednjih pet godina se rađa manje beba

U Prijedoru je u prošloj godini broj umrlih veći za 454 u odnosu na broj rođenih, čime je nastavljen dugogodišnji negativan prirodni priraštaj stanovništva. Rođena je ukupno 1.131 beba, dok je umrlo 1.585 ljudi iz grada na Sani.

Ovu Informaciju o broju upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih koju je pripremilo Odjeljenje za opštu uprvu, razmatraće odbornici Skupštine grada Prijedora na sjednici koja je zakazana za sutra.

U njoj je navedeno i da je ova negativna razlika bila izraženija godinu dana ranije, odnosno da je u 2017. broj umrlih bio za 512 veći od broja rođenih.

– Ukupan broj upisa pokazuje da je u 2018. godini broj umrlih manji za 31 osobu u odnosu na broj umrlih u 2017. godini, te da je 27 beba više rođeno nego u 2017., što je u oba slučaja ohrabrujući podatak- smatraju u ovom Odjeljenju.

Još gore bez inostranstva

Do ovih podataka u gradskoj upravi došli su tako što su računali i naknadne upise rođenih i umrlih, odnosno onih ljudi koji imaju prebivalište u gradu Prijedoru, a borave u inostranstvu. Kada se uzmu u obzir samo oni koji žive u Prijedoru, odnosno redovni upisi, statistika je još negativnija. Iz gradske uprave su izračunali da je prošle godine broj onih koji su rođeni i žive u ovom gradu 734, dok ih je istovremeno umrlo 1.305. To znači da je 571 više umrlo nego što je rođeno.

Mensur Islamović – Foto: Bojana Majstorović – RAS Srbija

Zanimljivo je da se u mjesnim kancelarijama, odnosno u Ljubiji, Kozarcu, Rakelićima i Omarskoj više ne upisuju rođene bebe, već se taj posao obavlja u matičnoj službi gradske uprave u Prijedoru. Međutim, i dalje se u ovim mjesnim kancelarijama upisuje broj umrlih. Najviše je umrlih bilo u Omarskoj 82, u Kozarcu, 76, Ljubiji 31 i Rakelićima 25. Iz Odjeljenja za opštu upravu kažu da zbog malog broja upisa i ostalih poslova koje su u njegovoj nadležnosti, jedan matičar obavlja poslove u mjesnim kancelarijama Ljubija i Rakelići.

Natalitet gorući problem

Izračunali su i da je u posljednjih pet godina najviše beba rođeno 2014. godine, kada ih je bilo 800, dok ih je najmanje rođeno 2015. odnosno 733.

-Ovom informacijom, Odjeljenje za opštu upravu je predstavilo podatke sa grafičkim prikazima, poređenjima i određenim statističkim podacima, a o uzrocima konstantno većeg mortaliteta u odnosu na natalitet, kao i načinu i modalitetima rješavanja ovog gorućeg problema, treba da se bave kompetentne nauke, institucije i društvo u cjelini – zaključili su u ovom Odjeljenju.

Manji i broj vjenčanih

Prošle godine u Prijedoru su sklopljena 452 braka što je čak 49 brakova manje nego 2017. godine kada je sklopljn 501 brak. U knjigu vjenčanih prošle godine naknadno je upisano 199 brakova, odnosno onih brakova koji su sklopljeni u inostranstvu. I takvih je za 18 manje nego 2017. godine.

Autor: Bojana Majstorović – SrpskaInfo.com

Comments are closed.