U prvom polugodištu ove godine u budžet prikupljeno 42 odsto sredstava

Ukupni prihodi opštine Prijedor u prvom polugodištu ove godine iznosili su oko 13.888.000 KM što je 42,1 odsto od godišnjeg budžeta rebalansiranog na iznos od oko 33.000.000 KM. U ovim prihodima je i prošlogodišnji suficit od 1.618.000 KM, tako da su ovogodišnja raspoloživa budžetske sredstva iznosila 12.270.000 KM. Do kraja juna potrošeno je 11.609.000 KM, a tekući suficit je 660.000 KM. Načelnik Odjeljenja za finansije opštine Prijedor Biljana Malbašić istakla je da se budžetska potrošnja kretala u okviru projektovanog budžeta, odnosno da su sva budžetska davanja i plate administracije i korisnika opštinskog budžeta redovno servisirane onako kako je planirano u rebalansu budžeta za 2009. “Najbitnije je da socijalna davanja, izdvajanja za penzionere i borce, kao i neka druge stavke, poput raznih podsticaja, nisu dirana već se izvršavaju u iznosu koji je planiran budžetom“, rekla je Malbašićeva. Ona je dodala da ekonomska kriza nije zaobišla ni opštinski budžet u kojem se najviše odrazila na razvojne projekte. “Nadamo se da će Vlada iz sredstava MMF planiranih za opštine izdvojiti i dio za Prijedor tako da ćemo ta sredstva usmjeriti u planirane investicije, odnosno razvojne projekte“, istakla je Malbašićeva. Ona je dodala da će opština trošiti samo onoliko novca koliko se prikupi u budžetu, te da neće dozvoliti poslovanje sa minusom. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju budžeta usvojen je danas na sjednici Skupštine opštine Prijedor.
Esprit radio

Comments are closed.