U prvom roku uglavnom upisan planirani broj studenata

Rudarsaki fakultet Prijedor je u akademsku 2011/12. godinu u prvom roku upisao 25 redovnih studenata, od kojih je 20 na budžetu, a pet samofinansirajućih. Ova visokoobrazovna ustanova u drugom upisnom roku planira upisati još petnaest samofinansirajućih studenata. Visoka medicinska škola Prijedor na četiri studijska programa u prvom roku upisala je 120 redovnih studenata, od kojih je 40 na budžetu, a 80 samofinansirajućih. Ministarstvo prosvjete i kulture RS ovoj školi odobrilo je upis 200 studenata u narednu akademsku godinu, od kojih 120 redovnih i 80 vanrednih, za koje će na svim visokoobrazovnim ustanovama upis biti organizovan u septembru. Osim dviju javnih, u Prijedoru postoje i rade i dvije privatne visokoobrazovne ustanove. Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor odobren je upis 200 studenata na četiri studijska programa, dok Viša poslovna škola neće upisivati nove studente, nego će, završetkom obrazovnog procesa već upisanih studenata, prestati sa radom.
SRNA

Comments are closed.