U radu 6.746 predmeta „teških“ više od 115 miliona KM

Prijedorska kancelarija Pravobranilaštva Republike Srpske lani je u radu imala ukupno 6.746 predmeta iz svih oblasti ukupne vrijednosti 115.036.742 KM.

„Priliv predmeta u izvještajnom periodu bio je 1.818, riješena su 2.544 predmeta, a ostala su neriješena 4.202 predmeta“, navodi se u izvještaju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Prijedor u 2019. godini.

U tom periodu u upisniku materijalna i nematerijalna šteta ukupno su bila 773 predmeta, od čega je riješeno 347 predmeta, a ostalo neriješeno 426.

U drugim upisnicima ukupno su u radu bila 5.973 predmeta, od čega je riješeno 2.197, a ostalo neriješeno 3.776 predmeta.

Predmeti koji se odnose na parnični, vanparnični, upravni, izvršni i krivični postupak nalaze se u radu kod nadležnih sudova i državnih organa, tako da njihovo rješavanje zavisi od efikasnosti rada tih institucija.

Prijedorska kancelarija Pravobranilaštva Republike Srpske ima devet stalno zaposlenih, a, osim za grad Prijedor, nadležna je i za opštine Oštra Luka, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Krupa na Uni.

Zbog znatno uvećanog obima posla, na prvom mjestu nezavršenih eksproprijacija zemljišta za dalekovode koje rade „Elektroprenos BiH“ i „Elektroprivreda Republike Srpske“, kao i za auto-put Banjaluka – Prijedor, neophodno je hitno popuniti sistematizaciju radnih mjesta i dopuniti je jednim radnim mjestom vozača kurira, te poboljšati tehničku opremljenost i prostorne kapacitete, ističe se u izvještaju.

Izvor: SRNA
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.