U razvoj romske zajednice biće uloženo 630 miliona KM

BiH je prihvatila međunarodnu inicijativu da u razvoj romske zajednice na ovim prostorima uloži oko 630 miliona KM – izjavio je u srijedu uveče u Prijedoru predsjednik Saveza Roma BiH Bero Sejdić. On je istakao da se BiH na ovaj način uključila u međunarodni projekat „Program dekade“ i stekla pravo korišćenja predprisutnim fondova EU. „Ovi fondovi nisu mali i njima bi trebalo da budu riješeni problemi stanovanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, a prije svega zapošljavanje Roma“, rekao je Bešić. U prostorijama prijedorskog udruženja Roma večeras su predstavljena četiri akciona plana koja je nedavno usvojio Savjet ministara BiH, koji, između ostalog, daju i odgovore kako da pripadnici romske populacije ravnopravno učestvuju na konkursima za zapošljavanje i da se riješi problem zapošljavanja Roma. Sejdić kaže da je romska nevladina mreža krenula u promociju ovih planova s ciljem da romskom narodu pojasni šta oni znače i šta bi im trebali donijeti u narednih sedam do osam godina. Cilj ove prezentacije bilo je i predstavljanje Informacionog centra Vijeća Roma BiH, koji je počeo sa radom u okviru Projekta „Podrška romskoj nacionalnoj manjini“. „Cilj nam je da putem ovog centra informišemo javnost o onome šta rade državne institucije, međunarodne i romske organizacije, kao i sve ostale koje se bave pitanjima Roma“, rekla je korodinator Informacionog centra Sanela Bešić. Ona je istakla da će 15 mladih ljudi, koji su prošli obuku, redovno prikupljati ove informacije i plasirati ih kroz razne biltene i izvještaje. Večeras je predstavljen i prvi dvojezični romski magazin pod nazivom “ Crno bijeli svijet“ pokrenut sa ciljem da se romski jezik, kultura i tradicija sačuvaju od zaborava. U Republici Srpskoj ima oko 25 000 Roma i od njih je svega dva odsto radno aktivno. U Prijedoru od ukupno 650, stalni posao imaju samo dva Roma.

Comments are closed.