U SJB Prijedor otvorene prostorije prilagođene radu sa djecom

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo otvorio je danas u Stanici javne bezbjednosti u Prijedoru posebno opremljene prostorije prilagođene radu sa djecom u kontaktu sa pravosudnim sistemom. „Zahvaljujući ovim i sličnim projektima već možemo govoriti da je došlo do pada maloljetničke delinkvencije u odnosu na prošlu godinu za 34 odsto, ali to nije sve ono što želimo da postignemo“, rekao je Čađo. Čađo je naglasio da je početni skepticizam u provođenju programa koji se odnose na zaštitu djece od opojnih droga i zaštite od opasnosti na internetu zamijenio veliki entuzijazam i u policiji i onih kojima su poruke bile usmjerene.
„Realizujući ova dva programa obišli smo 372 osnovne i srednje škole širom Srpske i ova dva naša predavanja čulo je 20 500 djece, tako da mi nastavljamo sa tim projektom“, naveo je Čađo. Opremanje policijskih prostorija prilagođenih djeci dio je projekta „Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“, koji su podržale Švedska agencija za razvoj, Švajcarska kooperacija za razvoj i UNICEF. „Ovo je dio šireg projekta ‘Pravda za svako dijete’, koji štiti djecu i maloljetnike od traume, te omogućava policijskim organima i pravosudnom sistemu da ih ispituju u atmosferi koja je prijateljska i po njihovoj mjeri“, istakla je šef UNICEF-a u BiH Florens Bauer.
Ambasador Švajcarske u BiH Andre Šeler izrazio je nadu da će prostorija po mjeri djeteta koja je danas otvorena u Prijedoru služiti za primjer ostalim opštinama i da će se pozitivan primjer iz policijske stanice u Prijedoru proširiti na čitavu zemlju. „Djeci kao žrtvama, svjedocima, počiniocima ili osumnjičenim za krivična djela nijedno ispitivanje ne treba da bude traumatično. Nijedno dijete ne bi trebalo da se boji i srećni smo što smo dio ovog projetka i što smo na ovaj način doprinijeli unapređenju prava djeteta“, rekao je Šeler. Ambasador Švedske u BiH Bose Hedberg rekao je da je ovaj poduhvat jako bitan za unapređenje pravosudnog sektora, a posebno za zaštitu najmlađe populacije jednog društva. Opremanje policijskih prostorija prilagođenih djeci provodi se u 9 pilot opština, a Prijedor je prva u kojoj je otvorena opremljena prostorija prilagođena radu sa djecom u kontaktu sa pravosudnim organima u okviru policijske stanice. Svečanosti otvaranja ovih prostorija prisustvovali su i načelnik opštine Prijedor Marko Pavić, predsjednica SO Prijedor dr. Azra Pašalić te Ljiljana Babić, načelnica Odjeljenja za društvene sjelatnosti.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.