U susjednim opštinama višestruko niže cijene ljekarskih pregleda

Po ljekarska uvjerenja građani Prijedora češće odlaze u susjedne opštine nego što se za njihovo izdavanje obraćaju ovdašnjem Domu zdravlja, jer su ti dokumenti u Oštroj Luci i Novom Gradu višestruko jeftiniji. Tako ljekarsko uvjerenje potrebno za zasnivanje radnog odnosa u Prijedoru košta 60 ili 120 KM, u zavisnosti od složenosti poslova radnog mjesta za koje se ono izdaje, dok u dvije susjedne opštine ono košta dvostruko odnosno četverostruko manje – 30 KM, bez obzira za koje radno mjesto se izdaje. Slična je situacija i sa ljekarskim uvjerenjima za vozačke dozvole koja u Prijedoru koštaju 30 KM za A i B, a 40 KM za C, D i E kategorije, u Novom Gradu oba su za po 10 KM jeftiniji, dok se u Oštroj Luci ona ne izdaju. Velike su razlike i u cijenama za ljekarska uvjerenja za upis djece u vrtić, u srednje škole ili na fakultete. U Prijedoru je to, prema tvrdnjama roditelja, 40 do 50 KM, u Oštroj Luci 15 KM, dok je u Novom Gradu za djecu do šest godina besplatno, a za djecu stariju od šest godina svega 2 KM. Do cjenovnika usluga, iako ih, kao javne dokumente, usvajaju upravni odbori domova zdravlja, nemoguće je doći samo u prijedorskom Domu zdravlja, dok je u domovima zdravlja u susjednim opštinama za to dovoljan jedan telefonski poziv. Tako u prijedorskom Domu zdravlja, ako kao zdravstveni osiguranik pitate, na primjer, koja je cijena ljekarskog uvjerenja za dijete koje treba da se upiše u vrtić, na centrali, na blagajni, u ekonomskoj službi, na pedijatriji, kod porodičnog ljekara i u Higijensko-epidemiološkoj službi će vam odgovoriti da ne znaju. Ako se kao novinar obratite sa zahtjevom za uvid u cjenovnik koji je usvojio Upravni odbor Doma zdravlja i koji, prema tome, ne bi trebalo da bude tajni dokument, dobićete odgovor da niko osim direktorice ne može dati te podatke, čak ni pomoćnik direktora, kakva ja ranije bila praksa, a da je direktorica ove zdravstvene ustanove trenutno na godišnjem odmoru. Zakonom o zdravstvenom osiguranju je propisano da izdavanje ljekarskih uvjerenja ne spada u obavezno zdravstveno osiguranje, te u vezi s tim Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske niti propisuje iznos naknade za te usluge niti može koga osloboditi plaćanja tih usluga.
Tekst – SRNA
Foto – Opština Prijedor

Comments are closed.