Učenici Ugostiteljsko-ekonomske škole posjetili Mrakovicu-Nedjelja posvećena Kozarskoj epopeji

Stotinjak učenika prvih razreda prijedorske Ugostiteljsko-ekonomske škole, pretprošle sedmice je posjetilo Nacionalni park “Kozara” u okviru tradicionalne projektne nedjelje. Ove godine tema je bila 70 godina od Kozarske epopeje. Učenici su obišli memorijalnu zonu i muzej u kojem će, ovih dana, biti završena nova stalna izložbena postavka o Kozari u narodnooslobodilačkoj borbi.
“Nad Kozarom grmi,
puca i sijeva.
Vatreni diže se oganj.
Krvava pada kiša,
Kozarom glad,
promrzla lica,
jauci izbjeglica…”
Ovim stihovima, Medina Zubanović je podsjetila na krvavu istoriju planine na kojoj je, u Drugom svjetskom ratu, poginulo 45 hiljada ljudi, žena i djece. Učenici su izveli prigodan program na otvorenom.
– U toku ove školske godine, na časovima istorije mnogo smo učili o Drugom svjetskom ratu, a u toku projektne sedmice učili smo o Kozarskoj epopeji. Sam dolazak na Kozaru, predstavlja krunu našeg rada – rekla je učenica Maja Mršić koja je recitovala poemu “Stojanka, majka Knežopoljka”.
– Đaci su u školi pravili panoe, prikupljali materijal i literaturu u vezi sa stradanjem naroda na Kozari. Kroz literarne i likovne radove dali su svoj doprinos obilježavanju 70 godina Bitke na Kozari. Zato smo i došli na ovo mjesto, jer je svaka stopa ove planine svjedok stradanja u Drugom svjetskom ratu – istakao je profesor istorije Jovo Zorić.
Završetak školske godine je, tradicionalno, vrijeme đačkih ekskurzija. Iako im vremenske prilike, u prvoj polovini juna, nisu bile naklonjene, u Nacionalnom parku “Kozara” su zadovoljni posjetom. Po riječima Milenka Radića, rukovodioca Sektora kulturno-istorijsko naslijeđe u NP “Kozara”, u ovoj godini su imali oko 45 hiljada posjetilaca, što je za 30 odsto više nego
lani. Ovih dana će, kako je najavio, biti završena nova stalna muzejska postavka
“Kozara u narodnooslobodilačkoj borbi”.
Na Kozari je poginulo deset hiljada boraca i preko 35 hiljada civilnih žrtava. O
stravičnim zločinima nad narodom Kozare, svjedoči i podatak da je u Drugom svjetskom ratu poginulo 13.186 djece, dok je, nakon ofanzive, u logore odvedeno 68 hiljada Kozarčana.
Kozarski vjesnik

Comments are closed.