Učestala pojava prosjačenja

Pripadnici Stanice javne bezbjednosti u Prijedoru u ovoj godini su evidentirali 56 slučajeva prosjačenja na ulicama našeg grada. Pomoćnik komandira u Policijskoj stanici Prijedor 1 Goran Lazić potvrdio je da je prosjačenje kao društveno neprihvatljiva pojava postalo problem Prijedora te da je riječ o organizovanom dolasku prosjaka na područje ove opštine. „Da je riječ o ozbiljnom problemu ukazuje podatak da je broj prosjaka na prijedorskim ulicama povećan u odnosu na prošlu godinu kada je bilo evidentirano 39 slučajeva prosjačenja“, rekao je Lazić. On je potvrdio da prosjaci u Prijedor dolaze iz mjesta Matuzići i opština Doboj Jug, Visoko, Travnik, Ilidža, Bijeljina i Zenica. Lazić je dodao da se licima koja se zateknu u prosjačenju izriču prekršajne novčane kazne od 200 do 800 KM, dok je za prinudu, odnosno navođenje na prosjačenje maloljetnika, duševnih bolesnika i invalida predviđena kazna od 400 do 1.200 KM. Predsjednik Foruma za bezbjednost u zajednici Draško Đenadija istakao je da je ovo tijelo u više navrata sa nadležnim institucijama, u koje pored policije spada i Centar za socijalni rad, razmatralo ovu problematiku. „Jednoglasna ocjena je bila da je potrebno inicirati promjene odredbi Krivičnog zakona koje bi prosjačenje tretirale kao krivično djelo, a ne prekršaj“, rekao je Đenadija. Iz prijedorskog Udruženja Roma ističu da su domicilni Romi ogorčeni na prosjake na ulicama grada i tvrde da je među njima rijetko kad neko od mještana, koji i kad prose to rade iz neimaštine, a ne zbog koristi i na nečiji nagovor.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com – arhiva

Comments are closed.