Uklonjen nepropisno parkirani auto-spor još nije riješen

Automobil reno „lagunu“, koji je 42 dana u centru Prijedora bio nepropisno parkiran i blokiran kandžom, uklonila je danas pauk služba iz Banjaluke, budući da prijedorska nije u funkciji više od dvije godine, ali spor time nije okončan. Vlasnik automobila odbija platiti kazne jer smatra da je mjesto parkiranja u nadležnosti saobraćajne, a ne komunalne policije koja je blokiranje izvršila, te je angažovao advokata u namjeri da tuži komunalnu policiju i traži naknadu štete budući sve vrijeme koristi rentakar usluge. Pitanje nadležnosti nad spornom lokacijom biće rješavano sudom koji bi trebalo da odgovori da li je u pitanju raskrsnica ili pristupni i protivpožarni put.
Komandir Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor Zoran Jež tvrdi da je riječ o raskrsnici ulica Branislava Nušića i Oslobodilaca Prijedora gdje nadležnost za kontrolu i regulisanje saobraćaja ima saobraćajna policija, a u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. „Sve ulice na području Prijedora i ostala putna mreža na području opštine je u nadležnosti Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, pa tako i raskrsnice odnosno šire površine nastale spajanjem ulica“, kazao je Jež. S druge strane, šef Službe komunalne policije opštine Prijedor Miroslav Krneta tvrdi da je riječ o pristupnom i protivpožarnom putu koji je u nadležnosti komunalne polcije, a u skladu sa Odlukom o bezbjednosti puteva u opštini Prijedor.
„Ovdje se radi o pristupnom putu za stambene i poslovne objekte u gradskom šetalištu. Ne ulazim u nadležnost saobraćajne policije, ali odgovorno tvrdim da je komunalna policija nadležna i da je postupila u skladu sa opštinskom odlukom“, istakao je Krneta. Na pitanje novinara da li je pristupni put šetalištu na strani robne kuće „Patrija“ suprotnoj od one gdje je automobil bio prakiran, gdje nema nikakvih prepreka za saobraćaj i i gdje je napravljen prelaz blagog pada za vozila između šetališta i saobraćajnice, Krneta je kazao da to ne želi komentarisati. Na strani robne kuće „Patrija“ gdje je bio parkiran automobil, i za šta komunalna policija tvrdi da je pristupni i protivpožarni put, između saobraćajnice i šetališta nalazi se ivičnjak, a na samom početku šetališta postavljeni su fiksirani stubovi, betonske i drvene klupe, žardinjere, kamene kante za otpatke i drvored.
Vlasnik automobila je Danica Stupar iz Prijedora koja je svu brigu o ovom slučaju prepustila svom suprugu, Draganu Stuparu, zaposlenom u Policijskoj stanici Prijedor 2. Stupar je ranije najavio da će tužiti komunalnu policiju kao nenadležnu za blokadu auta na ovoj lokaciji i da će sudskim putem tražiti naknadu štete svih troškova koje je zbog ovog slučaja imao od 25. maja nadalje, za šta tvrdi da posjeduje odgovarajuću dokumentaciju, kao i troškove opravke vozila na kojem su, prema njegovim riječima, u međuvremenu nastala razna oštećenja. Komunalna policija bila je obavezna da 48 časova nakon blokiranja ukloni vozilo ako to sam vlasnik ne učini, ali ova mjera nije provedena do danas, jer pauk služba u Prijedoru ne radi više od 2 godine.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.