Ulaganja u bolji napon

dalekovodi

Prijedorska „Elektrodistribucija“ je, uz finansijsku podršku „Elektrokrajine“, započela realizaciju jednog od najznačajnijih projekta koji će obuhvatiti 27 trafo-područja i više od 7.000 potrošača na području grada Prijedora, a najvećim dijelom će biti realizovan u ovoj godini.

– Projekat se finansira iz kreditnih zaduženja „Elektrokrajine“, a realizovaće se i u Mrkonjić Gradu i Laktašima, s tim da se najveći dio te investicije odnosi upravo na Prijedor.

Investicija ukupno iznosi četiri miliona evra i realizovaće se na širem području nešeg grada.

Obuhvata dijelove Tukova, Urija, Čirkin-polja, Gašića naselja, kompletne Vrbice, Aerodromsko naselje, a, uz ostalo, dijelove Omarske – rekao je Dalibor Pavić, direktor „Elektrodistribucije“ Prijedor.

U ovom kolektivu ističu da se radi o kompletnoj rekonstrukciji, kako srednjenaponske mreže i trafo-stanica, tako i niskonaponske mreže, a uz izmještanje mjernih mjesta iz objekata potrošača na stubove.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.