Unaprijediti oblast zaštite i spasavanja

cz2

Na Mrakovici je danas otvoren dvodnevni seminar o temi „Procjenjivanje i planiranje u oblasti zaštite i spasavanja“ u organizaciji Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Agencije za upravljanje vanrednim situacijama Kraljevine Danske „Dema“ i Ministarstva bezbjednosti BiH.

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Mile Međed rekao je da je cilj seminara da se pomogne službama i institucijama na identifikaciji rizika, te da se razgovara o njihovoj pripremljenosti u odnosu na najjveće identifikovane prijetnje, kao i o izradi plana pripravnosti i plana preventivnog djelovanja.

„Ovo je nastavak saradnje sa Agencijom `Dema` sa kojom smo do sada imali izuzetnu saradnju kad su u pitanju obuka i opremanje i ta saradnja se nastavlja ovom razmjenom informacija“, rekao je Međed novinarima na Mrakovici.

On je podsjetio da novi menadžment Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske planira opremanje republičkog centra za obuku, izradu platforme Republike Srpske za vanredne situacije, učešće na izradi te platforme na niovu BiH, te imenovanje tima za zaštitu i spasavanje od zemljotresa s ciljem identifikovanja najtrusnijih područja u Srpskoj.

„U toku je formiranje specijalizovanih spasilačkih timova Republike Srpske, a trenutno se radi na obuci i opremanju jednog RHB tima gdje smo postigli sporazum sa gradom Banjaluka. U toku je i formiranje timova za spasavanje na vodi i pod vodom i gorske službe spasavanja“, rekao je Međed.

cz3

Mujo Rančić iz Ministarstva bezbjednosti BiH podsjetio je da Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih doabara od prirodnih i drugih nesreća Ministarstvo bezbjednosti BiH i Agencije „Dema“ potpisan 2008. godine i da je fokus saradnje najprije bio izgradnja kapaciteta zaštite i spasavanja na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta.

„Nakon opremanja u materijalno-tehničkom smislu uslijedila je teoretska odnosno dokumentaciona tematika i izrada planova procjene rizika, a potom i vid naučnog dograđivanja i usavrašavanja putem radionica i okruglih stolova radi razmjene informacija i analiza i ažuriranje planova zaštite i spasavanja, kao i prenos znanja i iskustava iz Danske i mogućnost prilagođavanja toga našem podneblju“, rekao je Rančić.

Direktor Agencije „Dema“ Šefik Muhić rekao je da je putem bilateralnog sporazuma iz 2008. godine do danas posredstvom ove agencije strukturama zaštite i spasavanja u BiH darovana oprema ukupne vrijednosti veće od milion evra i organizovano više od 60 edukativnih aktivnosti.

„Agencija `Dema` demonstrira najnovinja znanja i iskustva iz oblasti redukcije rizika iz zapadnoevropskih i skandinavskih zemalja koja su prihvaćena i prilagođena ovdje kao metodologije i alati, a sve sa ciljem da se smanje rizici i negativne posljedice na ljude, materijalna dobra, okolinu i društvenu zajednicu, za šta je neophodna permanentna edukacija svih ciljnih grupa i harmonizacija procjena i planova“, naveo je Muhić.

Seminar je okupio učesnike iz struktura koje se bave zaštitom i spasavanjem iz gradova Banjaluka, Doboj i Prijedor i opština Brod, Derventa, Šamac, Kotor Varoš i Kneževo.

Autor: SRNA

Comments are closed.