Upis na Rudarski odsjek u Prijedoru

Na Rudarskom odsjeku u Prijedor za akademsku 2008/09. godinu na prvu godinu studija rudarstva planiran je upis 40 studenata. Šef Odsjeka Milan Ðudurović rekao da će iz budžeta Republike Srpske biti finansirano 30 budućih akademaca koji na kvalifikacionim ispitima iz matematike i fizike pokažu najbolje znanje, dok će se ostali samostalno finansirati. Prijedorski Rudarski odsjek djeluje u sastavu Tehnološkog fakulteta iz Banjaluke i, prema ranijim najavama sa banjalučkog Univetrziteta, kao i na osnovu zainteresovanosti prijedorske opštine, očekivalo se da će u nastupajućoj akademskoj godini prerasti u fakultet, što se još nije desilo. „Naša je želja da prerastemo u fakultet, a da li će se to i dogoditi u predstojećoj akademskoj godini umnogome zavisi od mišljenja univerzitetske komisije koja će, na osnovu snimljenog stanja, dati stručnu ocjenu da li postoje materijalne i druge pretpostavke da postanemo samostalna organizaciona jedinica Univerziteta“, rekao je Ðudurović. On je rekao da im je jasno da je prerastanje Odsjeka u fakultet, kada je u toku i transformacija Univerziteta u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, proces tokom kojeg mora biti obezbjeđena finansijska podrška budućem fakultetu, zatim vlastiti nastavnog kadar i prostor, kao i opremanja kabineta najsavremenijom opremom. Ðudurović kaže da očekuje da će se na Odsjeku, bez obzira da li će prerasti u fakultet ili ne, upisati planirani broj studenata, te podsjetio da su se svi oni koji su do sada diplomirali rudarstvo vrlo brzo zaposlili.

Izvor: TV Prijedor

Comments are closed.