Upis u srednju školu 2020/2021: JU Mašinska škola Prijedor

JU Mašinska škola u Prijedoru je škola u kojoj se pita i analizira, misli i stvara, razvijaju individualne i kolektivne sposobnosti, te prati i prilagođava potrebama tržišta rada.

Želimo da postanemo model uspješnog funkcionisanja vaspitno – obrazovne ustanove koja obrazuje kadrove prema potrebama tržišta rada i lider razvoja stručnog formalnog i neformalnog obrazovanja u regionu.

Veliku pažnju posvećujemo jačanju kompetencija učenika kroz stvaranje boljih uslova izvođenja kako teorijske tako i praktične nastave, kako u školskim radionicama tako i jačanjem saradnje sa privrednim subjektima, jačanjem vannastavnih aktivnosti, kao i saradnjom sa lokalnom zajednicom, Ministarstvom prosvjete i kulture RS, Republičkim pedagoškim zavodom RS i nevladinim sektorom. Nastava se izvodi u učionicama i dobro opremljenim kabinetima, a praktična nastava u specijalizovanim radionicama, te u preduzećima van škole.

Učenici i nastavnici redovno učestvuju na takmičenjima, sajmovima i izložbama u Prijedoru i Republici Srpskoj. Takav vid prezentacije rada škole veoma podržavaju i ohrabruju organizatori i učesnici tih manifestacija. Takođe, velika podrška učenika i roditelja prisutna je i pri realizaciji stručnih posjeta i izleta u regiji Prijedor, širom Republike Srpske i u Srbiji.

Škola učestvuje u mnogobrojnim projektima u saradnji sa lokalnom zajednicom, vladinim i nevladinim sektorom, čiji rezultati su omogućili opremanje kabineta škole,edukaciju nastavnog kadra što je doprinijelo kvalitetnijem izvođenju teorijske i praktične nastave u Školi te jačanju kompetencija učenika što im omogućava da budu konkurentni na tržištu rada ali i da nastave svoje obrazovanje.

JU Mašinska škola u Prijedoru Planom upisa učenika u prvi razred za školsku 2020/2021.godinu upisuje učenike u sedam zanimanja u okviru tri struke.

U struci Mašinstvo i obrada metala, u četvrtom stepenu, upisujemo jedno kombinovano odjeljenje po 12 učenika za zanimanja tehničar CNC tehnologija i mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

U trećem stepenu upisujemo dva odjeljenja po 24 učenika i to za zanimanja bravar – zavarivač i alatničar.

Navedena zanimanja prvi put upisujemo a NPP je kreiran u skladu sa potrebama tržišta rada. Zanimanje Alatničar upisujemo jedini u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske podržaće sve učenike koji upišu deficitarna zanimanja kroz stipendije od 100,00 KM i prevoz na mjesečnom nivou. U našoj školi deficitarna zanimanja su alatničar i bravar-zavarivač.

U struci Saobraćaj upisujemo jedno kombinovano odjeljenje u četvrtom stepenu zanimanja tehničar drumskog saobraćaja i tehničar logistike i špedicije po 12 učenika.

U struci Šumarstvo i obrada metala upisujemo jedno odjeljenje četvrtog stepena za zanimanje tehničar za obradu drveta CNC. Ovo je također novo zanimanje, kreirano u skladu sa potrebama tržišta rada i prvi put upisujemo učenike u navedeno zanimanje.

Iz svega navedenog se vidi da JU Mašinska škola u Prijedoru Plan upisa kreira isključivo prema potrebama tržišta rada, što omogućava učenicima da se obrazuju za zanimanja koja će omogućiti lako zapošljavanje ali i kvalitetan nastavak obrazovanja.

Prezentaciju za upis možete preuzeti ovdje.

Comments are closed.