Upisna politika za srednje škole

Kreatori upisne politike smatraju da bi prilikom upisa učenika u prve razrede srednjih škola za narednu školsku godinu prioritet trebalo dati zanimanjima trećeg stepena koja su tražena na tržištu rada, zaključeno je na sastanku o planu upisa u 8 prijedorskih srednjih škola. Sastanku u Prijedoru su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, opštine Prijedor, direktori srednjih škola i prijedorske Filijale Zavoda za zapošljavanje. Načelnica Odjeljenja za srednje obrazovanje Ministarstva prosvjete i kulture RS Slavica Kuprešanin rekla je da ovo ministarstvo pri kreiranju upisne politike u srednje škole želi da sagleda potrebe jedinice lokalne samouprave za određenim profilom kadrova. „Jedan od prioritetnih ciljeva upisne politike je popularizacija zanimanja trećeg stepena kod učenika i usklađivanje njihovih želja sa potrebama tržišta rada“, naglasila je Kuprešanin navodeći da ministartvo očekuje i pomoć medija u popularizaciji deficitarnih zanimanja. Ona je rekla da resorno ministarstvo veliku pažnju posvećuje profesionalnoj orijentaciji učenika tokom osnovnog obrazovanja želeći da kroz vodič zanimanja učenicima približi 100 najinteresantnijih, te dodala da je u pripremi pravilnik o dosjeima učenika u kojima će biti bilježene vještine i sposobnosti tokom osnovnog i srednjeg obarazovanja koje bi opredjelile njihov dalji poziv. Načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Prijedor Ljiljana Babić rekla je da je opština u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj-PREDA uradila sveobuhvatno istraživanje među učenicima devetih razreda osnovnih škola, privrednicima i na Zavodu za zapošljavanje, kao i sa direktorima srednjih škola, kako bi planirala obrazovanje kadrova potrebnih ovdašnjoj privredi. „Privrednici su pokazali veliki interes za školovanje obućara, tako da planiramo upis jednog odjeljenja“, istakla je Babićeva dodajući da je od 117 anketiranih privrednika 48 odgovorilo da žele da učestvuju u kreiranju upisne politike i zapošljavanju školovanih kadrova. Babićeva je naglasila da su učenici završnih razreda promijenili prioritet upisa u srednje škole tako da ih sada najviše zanima elektrotehnička škola i Gimnazija, a ne kao ranije medicinska i ekonomska. Predsjednik Aktiva direktora prijedorskih srednjih škola Zdravko Kovačević naveo je da će osnovnu školu u Prijedoru završiti 871 učenik, što je nešto manje u odnosu na prethodnu školsku godinu, te da će upisnu kvotu popuniti učenicima iz drugih opština prijedorske regije. „U svojim planovima upisa vodili smo računa o potrebama lokalane zajednice“, rekao je Kovačević naglašavajući da škole nastoje da stvore kvalitetnog učenika koji odgovara savremenim obrazovnim trendovima.

Comments are closed.