Uskoro kanalizacija u naselju kod Janjića pumpe

U novom izbjegličkom naselju kod „Janjića pumpe“ u Prijedoru uskoro će biti riješen problem odvođenja otpadnih voda jer su pri kraju radovi na izgradnji glavnog kanalizacionog kolektora. Načelnik opštine Marko Pavić je, prilikom obilaska ovog gradilišta, rekao da opština nastoji da vodi računa o ravnomjernom razvoju cijele opštine, tako da je procijenjeno da bi u ovom naselju, koje ima oko 400 domaćinstava, prioritet bila pomoć za izgradnju kanalizacije. Pavić je potvrdio da je pri kraju projekat pripajanja ovog naselja na glavni gradski kolektor, koji se finansira iz opštinskog budžeta u iznosu od oko 40.000 KM, i podsjetio da su ovi radovi dio višegodišnjeg rješavanja problema kanalizacije u novim naseljima Vrbice, Topolik i Donji Orlovci. Član Građevinskog odbora Dragan Vujinović je rekao da su dio mreže u dužini od 2 400 metara izgradili sami građani 2002. godine. „Radovima, koji su pri kraju, priključak na kanalizaciju dobiće oko stotinu domaćinstava, a zajedno sa postojećom mrežom, biće spojeni na glavni gradski kolektor koji vodi do Celpaka“, rekao je Vujinović. On je dodao da će izgradnju sekundarne mreže finansirati mještani, a uz pomoć preduzeća „Vodovod i kanalizacija“.