Uspješan rad Fondacije za razvoj Prijedor

Fondacija za razvoj „Prijedor“ je za dvije i po godine rada dodijelila 50 garancija za kredite za razvoj poljoprivrede i malih i srednjih preduzeća, a odbacila svega 4 zahtjeva čiji podnosioci nisu ispunili propisane uslove. Ove stimulativne kredite koristilo je 28 poljoprivrednika, 14 preduzetnika i 8 pravnih lica kojima je odobreno ukupno 1.505.400 KM. Garancija pokriva 50 odsto iznosa kredita, a maksimalni iznosi kredita su 100.000 KM za pravna lica, 50.000 KM za preduzetnike i 20.000 KM za registrovane individualne poljoprivredne proizvođače. U zavisnosti od namjene kredita, sredstva se odobravaju sa rokom otplate do 7 godina sa grejs periodom ne dužim od 12 mjeseci, a ugovorom sa izabranom partnerskom finansijskom institucijom – NLB Razvojnom bankom – mogu biti dogovoreni i duži rokovi otplate. Godišnju kamatnu stopu od 5,95 odsto opština Prijedor iz svog budžeta subvencioniše u visini 4,95 odsto za korisnike kredita koji uredno izmiruju obaveze prema banci i za koje onda kamata iznosi samo 1 odsto. Fondacija je kod partnerske banke deponovala milion KM, a s obzirom na to da je kreditni multiplikator 5, ukupni kreditni potencijal je 5 miliona KM, tako da je još slobodno nešto manje od 3.5 miliona KM. Fondacija za razvoj radi od maja 2008. godine, a osnovana je sa ciljem da kao kreditni garant svojim sredstvima podstakne brži razvoj preduzetništva i poljoprivrede u prijedorskoj opštini.

Comments are closed.