Uspješan rad Komunalne policije u 2008. godini

Komunalna policija prijedorske opštine je u 2008. godini pokrenula 1342 postupka od kojih su riješena 1302, izjavio je načelnik ove službe Miroslav Krneta. Zbog nepoštivanja zakona i opštinskih odluka komunalna policija je imala pune ruke posla. 989 postupka su pokrenuta na inicijativu komunalne policije a 353 na zahtjev stranke. Od riješenih predmeta, 1220 je riješeno vođenjem postupka, 54 predmeta riješena odbacivanjem zaključkom o nenadležnosti, 10 predmeta zaključkom odbacivanja zbog neosnovanosti, 1 predmet je odbačen zbog neurednosti, a 9 predmeta riješeno u obostranom postupku, dodao je Krneta. U prošloj godini je zbog nepoštivanja zakonskih odredbi i opštinskih odluka uručeno 428 prekršajnih naloga i da je u saradnji sa Odsjekom za saobraćaje i parking blokirala 314 vozila zbog parkiranja na zelenim površinama i trotoarima a 40 prekršajnih prijava se odnosilo na prekoračenje radnog vremena ugostiteljskih objekata. U Komunalnoj policiji je trenutno angažovano 6 radnika koji pojedinačno u prosjeku godišnje podnesu preko 200 prekršajnih prijava.

Comments are closed.