Uspostavljanjem adresnog registra u Prijedoru nijedan građanin neće imati adresu “BB”

U Prijedoru je počelo prikupljanje podataka za izradu i uspostavu adresnog registra za šta je u ovogodišnjem budžetu grada predviđeno 97.477 KM.

– Uspostava adresnog registra je od neprocjenjive važnosti za grad, a konačan cilj je da nakon njegove izrade više nijedan građanin neće imati adresu `bb` – navedeno je u obavještenju gradskog Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove.

Ekipe Zavoda za izgradnju grada Prijedora prikupljaju podatke za izradu elaborata “Prikupljanje i sistematizacija podataka za potrebe izrade Adresnog registra na dijelu teritorije grada Prijedora”.

– Za ove aktivnosti neophodna je saradnja sa predstavnicima mjesnih zajednica i građanima koji najbolje poznaju stanje na terenu. Mole se građani da omoguće nesmetan rad ekipama i da pruže potrebne informacije koje će omogućiti izradu elaborata, a nakon toga i uspostavu adresnog registra – navedeno je u ovom obavještenju.

Terenski rad podrazumijeva identifikaciju svih objekata koji se numerišu, određivanje vrste objekta, pripadnosti objekta određenoj ulici, uzimanje informacije o vlasniku objekta i broju domaćinstava, uzimanje podataka o obilježenim ili neobilježenim objektima, te evidentiranje porušenih i planiranih objekata.

Izvor: SRNA – SrpskaInfo.com
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.