Ušteda u budžetu opštine do 3,3 miliona KM

Smanjenjem troškova i svih oblika neracionalnog i nedomaćinskog ponašanja opštinska administracija u Prijedoru planira ove godine da uštedi u budžetu oko 3,3 miliona KM. Na osnovu planiranih restriktivnih mjera, najviše će se štedjeti na troškovima materijala i usluga koje treba smanjiti za oko 2 miliona KM. Neproduktivne investicije, odnosno ulaganja u obnovu i rekonstrukciju objekata, poput mjesnih domova, biće prepolovljene tako da će u budžetu za 2009. godinu ostati 395 000 KM. “Kresanjem“ sredstava budžetskih stavki programa održavanja, rekonstrukcije i izgardnje puteva donijeće uštedu od oko milion KM, a sredstava za izradu planske dokumentacije 85 000 KM. Na restriktivne mjere opštinska administracija u Prijedoru odlučila se nakon što je punjenje budžeta od početka godine manje za 25 odsto od planiranog što je jedan od pokazatelja da kriza nije “pred kućom“ nego “u kući“. Skupština je na posebnoj sjednici podržala prijedlog mjera za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na opštinu Prijedor koje je dao načelnik opštine Marko Pavić. Osim mjera štednje, planirano je i niz podsticajnih mjera koje će održati dostignuti nivo investicionih ulaganja u opštinu i zapošljavanje oko 100 radnika. Oko 65 000 KM predviđeno je kao podsticaj poslodavcima za zapošljavanje 15 novih radnika, oko 150 000 KM planirano je za projekat samozapošljavanja 30 lica, 25 000 KM za program obuke 25 novih radnika, 50 000 za podsticaj zapošljavanja 10 visokoobrazovanih radnika. Opština će sa 100 000 KM subvencionisati kamate po osnovu garancije Fondacije za razvoj “Prijedor“, a kroz učešće u finansiranju kreditno-garntnog fonda omogućiti da 96 preduzetnika i poljoprivrednika dobiju, trenutno, najjeftinije kredite za koje je kamata samo jedan odsto. Planirano je izdvajanje 25 000 KM za podsticaj 14 poljoprivrednih gazdinstava za podizanje novih voćnjaka i još 25 000 KM za centar za edukaciju poljoprivrednika. Sa predsjednikom Vlade RS Miloradom Dodikom je dogovoreno da se ubrza prenošenje vlasništva nad zemljištem u “Celpaku“ da bi što prije pripremili industrijsku zonu za potencijalne investitore, a Vlada će na opštinu, bez naknade, prenijeti vlasništvo nad preduzećem “Autotransport“. Opština će se odreći i dijela jednokratne rente i dijela novca uređenja gradskog građevinskog zemljišta kako bi nšim cijenama podstakla investitore, a ubrzaće i rokove za izdavanje građevinskih dozvola i odobrenja za rad. Za sada zaposleni u administraciji i preduzećima korisnicima opštinskog budžeta neće “stezati kaiš“, jer nije predviđeno smanjenje plata, kao ni davanja socijalnim kategorijama, penzionerima, obrazovanju i zdravstvu. Ove mjere za prevazilaženje krize podržao je i premijer Dodik koji je prilikom radne posjete opštini naglasio da je to pravi način kojim se opština “legitimiše“ za saradnju sa Vladom, te da će Prijedor, kao strateški grad u regionu, imati podršku u svim projektima koji su usmjerene na rješavanje dugogodišnjih problema.

Comments are closed.