Usvojen budžet opštine Prijedor za 2010. godinu

Odbornici Skupštine opštine Prijedor usvojili su na svojoj 13. redovnoj sjednici održanoj u četvrtak budžet za 2010. godinu planiran u iznosu od 30.707.089 KM, što je za 6,9 odsto manje u odnosu na ovogodišnji rebalansirani budžet. Za ovaj prijedlog budžeta izjasnilo se 25 odbornika od 31 prisutnog na sjednici, 5 je bilo protiv, dok je 1 bio uzdržan. Prema predstavljenom planu, u narednoj godini od domaćih prihoda, dobitaka i grantova očekuju se sredstva od 26.707.089 KM, a od kredita 4 miliona KM. Ova kreditna sredstva prenesena su iz prošle godine i biće utrošena za projekat vodosnabdijevanja, a za ostalu budžetsku potrošnju predviđeno je 26.707.089 KM. Tekuća rezerva planirana je na 600.000 KM. Načelnik opštine Marko Pavić ocijenio je da budžet za narednu godinu ima socijalno-razvojni karakter pošto su izdvajanja za socijalne kategorije, kao i za razvojne projekte i podsticaj u poljoprivredi i preduzetništvu zadržane na ovogodišnjem nivou, a u nekim stavkama i povećana. „Ovo je izazovan budžet, jer je potrebno obezbijediti sredstva za ovakvu komponentu, pogotovo ako dođe do pogoršanja socijalnog stanja“, istakao je Pavić, dodajući da bi u tom slučaju opština koristila unutrašnje rezerve. Pavić je rekao da može biti zadovoljan stanjem u opštini, jer nisu u potpunosti prekinute investicije, na čemu se, osim ušteda na materijalnim troškovima, najviše i štedilo. „Očekujem da će naredne godine početi realizacija projekata iz Razvojnog programa koje je Vlada odobrila, što će predstavljati značajan iznos“, rekao je Pavić. On je dodao da neće biti smanjenja plata radnika u opštini, kao ni kod opšinskih budžetskih korisnika, iako je Ministarstvo finansija to tražilo, te da su izdvajanja iz budžeta za plate i nešto veće pošto opština planira zaposliti dvadesetak pripravnika. Odbornici SO Prijedor su usvojili i Informaciju o realizovanim aktivnostima vodosnabdjevanja opštine Prijedor kao i o prodaji nepokretnosti koje su vlasništvo opštine. Usvojena je i Odluka o bratimljenju opštine Prijedor i opštine Biancavilla iz Italije. Prihvaćena je Informacija o strukturi kapitalnih investicionih ulaganja na području naše opštine kao i Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova, čiji je osnivač opština Prijedor „Galerija 96″ Prijedor, Dječji  vrtić Radost Prijedor, ZU „Gradska apoteka“ Prijedor, JZU Dom zdravlja Prijedor, Turistička organizacija opštine Prijedor, Centar za prikazivanje filmova Prijedor, Centar za socijalni rad Prijedor.

Comments are closed.