Usvojen nacrt rebalansa budžeta, slijedi javna rasprava

Odbornici Skupštine opštine Oštra Luka usvojili su danas Nacrt rebalansa budžeta za 2020. godinu kojim su budžetska sredstva planirana u iznosu od 1.501.526 KM, što je u odnosu na sredstva planirana osnovnim budžetom od 1.507.500 KM niže za 0,4 odsto.

„Ako posmatramo apsolutni iznos budžeta za 2020. godinu, naizgled nije bilo razloga za rebalans, međutim mnoge budžetske stavke su pretrpjele umanjenja, izuzev socijalnih davanja koja su u odnosu na usvojeni budžet imala znatan rast“, navodi se u obrazloženju.

U obrazloženju Nacrta budžeta pojašnjava se da socijalna davanja zbog svoje specifičnosti svojim rastom utiču i na uvećanje budžeta jer se većina ovih davanja finansira na način da 50 odsto utrošenog iznosa kroz transfere na račune jedinica lokanih samouprava uplaćuju nadležna ministarstva.

„Javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta opštine Oštra Luka za 2020. godinu održaće se u periodu od 9. do 20. jula, a održavanje javnog sastanka predviđeno je za 20. juli u 11.00 časova u skupštinskoj sali“, saopštila je danas Opštinska uprava.

Nacrt rebalansa budžeta objavljen je na zvaničnoj veb stranici i oglasnoj tabli opštine.

„Zainteresovana lica mogu u pisanoj formi na adresu opštine dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđeni nacrt od danas do 17. jula“, navodi se u saopštenju.

Izvor: SRNA
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.