Usvojen novi Statut grada Prijedora

skupstina

Odbornici Skupštine grada Prijedora su juče jednoglasno podržali novi Statut grada Prijedora, čime su u predviđenom roku od 6 mjeseci, a poslije petnaestodnevne javne rasprave, izvršili njegovo usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi RS.

Ovakvo usklađivanje, poručeno je sa skupštinske govornice, bilo je potrebno i zbog toga što je grad Prijedor, prije donošenja novog statuta, imamo status opštine, a u njemu se, uz ostalo, reguliše i pitanje grba grada Prijedora koji ima oblik štita sa simbolima Sunca, Kozare i Sane, te “rascvjetalim” slovom “P”, početnim slovom imena našeg grada.

Novi Statut grada Prijedora je podijeljen u 14 poglavlja, a u 108 članova i na 26 strana, reguliše rad organa i organizacija lokalne samouprave, broj i nazive naseljenih mjesta, a, uz ostalo, način finansiranja i učešće građana u lokalnoj samoupravi.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.