Veći budžet za narednu godinu

Rebalansirani budžet opštine Prijedor za ovu godinu iznosi 36.117.548 KM i veći je za 1.439.635 KM od planiranog budžeta. V d. načelnika Odjeljenja za finansije Biljana Malbašić obrazložila je da je rebalans budžeta za ovu godinu rađen zbog više razloga. U rebalansirani budžet trebalo je ugraditi raspodjelu suficita iz 2007. godine, porast poreskih prihoda za 2,7 odsto, povećanje sredstava prodajom opštinskog zemljišta i poslovnih prostora, kao i tekućih kapitalnih grantova koje je opština dobijala tokom godine, a nije ih bilo moguće planirati“, navela je Malbašićeva napominjući da nije bilo rasta prihoda od indirektnih poreza. na je rekla da planirana kreditna sredstva za projekat vodosnabdjevanja opštine u iznosu od 5.000.000 KM nisu u potpunosti realizovana, pa će za sljedeću godinu biti preneseno 4.000.000 KM. albašićeva je napomenula da je procjena prihoda i rashoda rađena na osnovu devetomjesečnog obračuna i potreba opštine do kraja godine, te dodala da su u rashode uvršteni razvojni projekti za infrastrukturu mjesnih zajednica, pomoć poljoprivredi, javnim preduzećima, kao i da je rađen i preračun sredstava za plate na osnovu nove sistematizacije i organizacije, koja je provedena tokom godine. Odluku o rebalansu budžeta usvojili su odbornici na prvoj radnoj sjednici koja je održana nakon konstitutivne sjednice.

Comments are closed.