Velika uloga medija u suočavanja građana BiH sa prošlošću

U procesu suočavanja građana BiH sa prošlošću mediji imaju ogromnu ulogu u objektivnom predstavljanju onog što se dogodilo, kao i onoga što se sada događa, posebno kada je riječ o suđenjima za ratne zločine, rekla je projektni menadžer Udruženja lokalnih radio stanica BiH “Alter media“ Borka Rudić. “Do sada su oni (mediji) vrlo često izvještavali sa aspekta žrtava iz naroda kojima pripada novinar, a satanizovali ili stigmatizovali sve što dolazi iz drugog naroda“, rekla je Rudićeva koja je u Prijedoru prisustvovala trećoj radionici pod nazivom “Dokumentovanje činjenica u ratu u BiH – kazivanje istine i uloga organizacija civilnog društva u tom procesu“. Rudićeva je rekla da su se tokom dosadašnjih radionica uvjerili da udruženja koja okupljaju žrtve rata, borce i one koji imaju postratni sindrom mogu sarađivati, te naglasila da je glavna prepreka politika. “Prepreka su oni koji pokušavaju da manipulišu civilnim žrtvama i ratnom tragedijom i ne dozvoljavaju ljudima da rješavaju svoje životne probleme“, rekla je Rudićeva. Ona je dodala da je zbog toga pokrenuta ova radionica kako bi pokušali pronaći modalitete za zajednički rad i promociju prikupljanja činjenica o ratnim zločinima, o učešću organizacija civilnog društva u dokumentovanju činjenica i njihovo predstavljanje javnosti, te dostavljanje adekvatne dokumentacije pravosuđu. Organizatori radionice su Udruženje lokalnih radio stanica “Alter medija“, Fondacija „Istina, pravda i pomirenje“ iz Tuzle, te UNDP i Udruženje BH novinari.
Izvor: biznis.ba

Comments are closed.