Veliki broj neriješenih predmeta u prijedorskom Sudu

Sud PrijedorOsnovni sud u Prijedoru u prvih šest mjeseci ove godine riješio je oko 8 000 predmeta, dok je neriješenih još 25 000. „Iz ranijeg perioda je preneseno više od 16 000 predmeta, a od početka ove godine zaprimljeno još 17 000 novih, tako da je i pored velikog angažovanja 11 zaposlenih sudija, broj nerješenih predmeta još uvijek veliki“, rekao je novinarima predsjednik prijedorskog Osnovnog suda Duško Miloica. On je pojasnio da je riječ o predmetima i sporovima ne samo sa teritorije opštine Prijedor, već i Kozarske Dubice i Oštre Luke koje su pod ingerencijom ovog pravosudnog organa. Miloica je naglasio da se najveći broj predmeta odnosi na tužbe po osnovu neplaćenih komunalija (voda, struja), te RTV pretplate. „Puno očekujemo od radne grupe formirane na nivou Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH (VSTS) koja treba da u najskorije vrijeme pronađe rješenje za predmete iz ove oblasti, kako ne bi opterećivali rad sudova, što je sada evidentno“, kaže Miloica. On je dodao da je vidan napredak postignut kada su u pitanju predmeti koji su nekada bili u domenu rada sudova za prekršaje. „Nekadašnji prijedorski Sud za prekršaje imao je više od 25 000 neriješenih predmeta, a sada je taj broj smanjen na 4 700, što je veliki napredak“, istakao je Miloica pojasnivši da je veća ažurnost kod ovih predmeta postignuta i naplatom prekršaja na licu mjesta. Miloica je rekao da je u prijedorskom Osnovnom sudu potrebno poboljšati osnovne uslove za rad sudija, a aktivnosti se odnose na adaptaciju zgrade suda, popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sudija, te povećanje plata. „Plate sudija su zamrznute već nekoliko godina, a, sa druge strane, ažurnost u radu i obim poslova povećani. Ovaj posao više nije zanimljiv, jer je u pitanju velika odgovornost i angažovanje sudija, koji se ne mogu baviti dodatnim djelatnostima, tako da oni s razlogom očekuju da adekvatno budu i plaćeni“, rekao je Miloica i dodao da i u tome podržavaju radnu grupu VSTS koja je pokrenula pitanje povećanja plata sudija.
Izvor: Free radio

Comments are closed.