Veliko interesovanje građana za nacrt zakona o PIO

U svim do sada održanim javnim rasprava o Nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju preovladavao je zahtjev sindikata i penzionera da republika garantuje isplatu penzija – rekla je šef odsjeka za informisanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Branka Šljivar.
„Mi i sada prikupimo dovoljno sredstava iz doprinosa i dodatnih sredstava iz budžeta kako bi penzije bile isplaćene na vrijeme, a to je predviđeno i ovim nacrtom, što daje garanciju da će isplate penzija biti redovne“, rekla je Šljivar.
Građane, koji na ove skupove dolaze veoma pripremljeni, takođe interesuju dodatna izdvajanja za najnižu penziju, koja sada iznosi 160 KM bez obzira na godine radnog staža, dok će se prema novom nacrtu zakona najniže penzije krerati u rasponu od 160 do 320 KM.
Šljivareva je istakla da je veliko interesovanje izazvala i predložena odredba da je uslov za starosnu penziju 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok važeći zakon predviđa 20 godina staža osiguranja.
Ona je nakon javne rasprave održane u Prijedoru istakla da su u do sada održanih pet javnih rasprava, koje organizuje Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, stečena dobra iskustva i pokazano je veliko interesovanje građana, koji dolaze pripremljeni na ove skupove.
Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju RS u Prijedoru prisustvovali su predstavnici opštinske, kao i sindikalnih organizacija preduzeća i ustanova, udruženja penzionera, boračkih organizacija i zainteresovani građani.
SRNA

Comments are closed.