Veliko interesovanje za školovanje za CNC operatere

CNC operateri deficitaran su kadar i u svijetu, i kod nas. To su prepoznali nadležni, pa su mladima omogućili da se školuju za zanimanje, za kojim je pomama na tržištu rada.

Smjer, koji ih osposobljava za upravljanje CNC mašinama, garancija su da će, nakon školovanja, brže do zaposlenja, bilo da je riječ o metalskoj ili drvoprerađivačkoj industriji.

Na tržištu rada, CNC operatera nema, pa su poslodavci primorani da samostalno osposobljavaju radnike. Svjesni su poslodavci da u metalskoj i drvoprerađivačkoj industriji, bez CNC mašina i za njih obučenog kadra, ne mogu biti konkurentni na tržištu.

„Faktički, na CNC-u sve je digitalno, danas bez rada na računaru ni jedan stolar ne može da radi. Ne samo da su dodatni troškovi nego su i veliki problemi zato što nemate kadra“, ističe Pero Gavranović, vlasnik firme u drvoprerađivačkoj industriji.

Enes Behrić, direktor firme u oblasti metalne industrije, dodaje da samo obuka za šest učenika koje su preuzeli iz mašinske škole košta oko 10.000 maraka.

CNC operateri, tražen su kadar i van granica BiH, što je dodatni problem domaćim privrednicima.

Pero Ćorić, direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske ističe da su mnoga preduzeća koja su uložila godinu ili dvije u takve kadrove ostala bez njih jer su,kako kaže, zbog boljih plata otišli u Sloveniju ili Njemačku.

Posla, poručuju iz Privredne komore, i ovdje ima. Posebno onima koji šansu čekaju na birou za zapošljavanje.

Izvor: RTRS

Comments are closed.