Više novca za primarnu zdravstvenu zaštitu

Zdravstvena zastitaZa primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva opštine Prijedor u ovoj godini planirano je više od pet miliona KM. Sredstva su predviđena ugovorom o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite koji su potpisali direktor prijedorske Filijale Javnog fonda zdravstvenog osiguranja RS Slobodan Stanić i direktor prijedorskog Doma zdravlja Mladen Miodragović. „Novina u ugovoru je poslovni kodeks koji reguliše odnose partnera prema osiguranicima, koji su do sada bili korektni“, rekao je Stanić. On je naveo da se poslovni kodeks odnosi na ljubaznost i profesionalnost u komunikaciji sa osiguranikom, brzu i efikasnu uslugu, punu informaciju o stanju zdravlja osiguranika, te mjere i postupke u toku liječenja, dostupnost usluga ugovorenih sa Fondom, dostupnost lijekova, ugradbenog i sanitetskog materijala sa liste Doma zdravlja i receptiranih lijekova sa pozitivne liste, kao i izgrađivanje povjerenja u zdravstveni sistem. Prema Stanićevim riječima, na ovaj način Fond nastoji da zdravstvenu knjižicu učini značajnim dokumentom. Stanić je dodao da je novina da Dom zdravlja potpisuje ugovor za kompletnu primarnu zdravstvenu zaštitu za područje koje pokriva i da su ostavljene mogućnosti da sa drugim zdravstvenim ustanovama ili privatnim stomatološkim ordinacijama ugovori usluge koje ne može pružiti. Dom zdravlja će, na ugovorena sredstva, moći povući i dio sredstva za provođenje nacionalnih programa, te za unapređenje uslova rada i za podizanje standarda. Direktor prijedorskog Doma zdravlja Mladen Miodragović naveo je da će najveći dio sredstva biti utrošen na potrošnju lijekova i to oko 2,4 miliona KM. „Ukupna sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu u odnosu na prošlu godinu veća su za 20 odsto“, naveo je Miodragović i dodao da su planirana na osnovu ukupnog broja osiguranih i neosiguranih lica. On je istakao da je posljednjih godina znatno unaprijeđena saradnja sa Fondom i resornim ministarstvom RS, što se odražava i na podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga.

Izvor: SRNA

Comments are closed.