Više novca za socijalnu zaštitu i mjesne zajednice

Više socijalnih davanja, više novca za potrebe mjesnih zajednica i novi kriterijumi za finansiranje projekata nevladinih organizacija najčešći su prijedlozi na današnjoj javnoj raspravi o nacrtu budžeta grada Prijedora za 2017. godinu.

Dragan Došen iz Agencije lokalne demokratije Prijedor rekao je da je pogrešno svrstavati sve nevladine organizacije u isti koš i da se moraju odrediti prioriteti u finansiranju njihovih aktivnosti, da sadašnji način „uravnilovke“ stvara privid podrške svima, ali da na kraju niko nije zadovoljan.

„Ne može isto biti za `Merhamet` ili roditelje djece s posebnim potrebama i za neku organizaciju osnovanu pred Novu godinu da podijeli par paketića. Treba biti posebna stavka za nevladine organizacije koje su podrška socijalnom sektoru da humanitarni rad bude sistemski osmišljen a ne sveden na milostinju odnosno pakete pomoći jednom godišnje“, rekao je Došen.

Voditelj dnevnog centra za lica sa posebnim potrebama Vesna Berić rekla je da ovaj centar ima 34 štićenika koji su stariji od 18 godina i ne idu više u školu, te im je ovo jedini vid društvenog života.

„Za rad ovog centra potrebno je oko 70.000 KM godišnje, što se čini velikom sumom, ali ako bi ta lica bila smještena u domu, bilo bi to 600 KM mjesečno po osobi, što je daleko vipe od iznosa potrebnog za dnevno zbrinjavnje“, dodala je Berićeva.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Bišćani Mirsad Duratović rekao je da šest povratničkih mjesnih zajednica sa lijeve obale Sane nisu dobile novac za materijalne troškove, nabavku opreme i rekonstrukciju objekata, što su budžetske stavke predviđene za mejsne zajednice, a predsjednik Savjeta mjesne zajednice Gomjenica Vlado Vuković rekao je da ovo područje nema riješen ni vodovod, ni kanalizaciju ni bezbjedan saobraćaj.

Načelnik Odjeljenja za finansije grada Prijedora Biljana Malbašić pozvala je predstavnike mjesnih zajednica na aktivniju komunikaciju sa regionalnim kancelarijama i sa službom za mjesne zajednice radi boljeg protoka informacija, a predstavnike nevladinih organizacija da zagovaraju promjenu pravilnika o dodjeli budžetskih sredstava i da sarađuju sa Centrom za socijalni rad.

„Centar za socijalni rad Prijedor je institucija preko koje budžet izdvaja, između ostalog, i socijalna davanja i znatno ih uvećava svake godine. Mi ne možemo uvrštavati u redovno finansiranje i nevladine organizacije jer bi to otvorilo proces koji ne bi imao kraja, a ni mi lično se ne slažemo sa načinom podjele novca nevladinim organizacijama i mislimo da treba kriterijume i prioritete promijeniti“, dodala je Malbašićeva.

Budžet grada Prijedora za 2017. godinu u nacrtu iznosi 36.310.670 KM i za nepuna dva miliona manji je od plana budžeta za ovu godinu, a za 10,84 odsto manji od rebalansa za 2016. godinu koji je uključio tri miliona KM kredita, 1,4 miliona suficita iz 2015. godine i milion maraka po osnovu rente.

O prijedlogu rebalansa budžeta grada Prijedora za 2016. godinu i nacrtu budžeta za 2017. Skupština grada Prijedora raspravljaće u srijedu, 14. decembra.

Autor: SRNA

Comments are closed.