Više od 280.000 KM za odbranu od poplava

Za izvođenje radova na odbrani od poplava i sanaciju štete na putnoj infrastrukturi iz budžeta grada Prijedora biće izdvojeno 263.719 KM.

Grad Prijedor je za ovaj posao odabrao lokalnu firmu „Niskogradnja Marjanović“, pozivom za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, što je jedna od procedura predviđenih sistemom javnih nabavki.

Istom procedurom grad Prijedor odabrao je lokalno preduzeće „Unijat – M“ za nabavku, dovoz i ugradnju materijala kao mjere odbrane od poplava u vrijednosti od 17.219 KM.

U rebalans budžeta grada Prijedora, koji je usvojen prošlog mjeseca, uvršteno je pola miliona KM granta Fonda solidarnosti za sanaciju štete od poplava Republike Srpske.

Šteta od poplava koje su u maju ove godine pogodile Prijedor procijenjena je na 4.150.000 KM.

Izvor: SRNA – RTRS
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.