Više umrlih od rođenih, sve manje i vjenčanja u Prijedoru

Na području Prijedora prošle godine je broj umrlih veći za 593 osobe u odnosu na broj rođenih beba, čime je nastavljen negativni prirodni priraštaj u tom gradu. U informaciji Odjeljenja za opštu upravu grada Prijedora navedeno je da su u 2019. godini rođene 984 bebe, dok je bilo 1.577 umrlih osoba.

Brojke pokazuju da je i u 2018. godini bio negativan prirodni priraštaj, ali tada je ta razlika bila manja u odnosu na prošlu godinu, jer je broj umrlih bio veći za 454 u odnosu na broj rođenih.

Prošle godine je sklopljeno i manje brakova. U knjige vjenčanih upisano je 616 brakova, dok je u 2018. godini zaključen 651 brak.

– Ukupan broj upisa pokazuje da je u 2019. godini manje rođeno 147 beba u odnosu na 2018. godinu, manje zaključeno 35 brakova, ali i manje umrlo osam osoba u odnosu na 2018. godinu – navedeno je iz Gradske uprave.

Naknadni upisi

Oni objašnjavaju da se obavljaju i naknadni upisi rođenih, umrlih i vjenčanih na osnovu zahtjeva građana koji imaju prebivalište u Prijedoru, a borave u inostranstvu.

– U 2019. godini je izvršeno 105 manje naknadnih upisa rođenih u odnosu na broj upisa u 2018. godini, devet manje naknadnih upisa vjenčanih, te 96 više upisa umrlih osoba nego u 2018. godini – kažu iz Gradske uprave.

Redovni upisi

Podaci nisu ohrabrujući ni kada se posmatraju samo redovni upisi u matične knjige koji se odnose na one čija je adresa stanovanja stalno u Prijedoru.

Tako su prošle godine u matične knjige rođenih upisane 692 bebe čiji roditelji žive u Prijedoru, dok je 1.201 osoba umrla u ovom gradu. To znači da kada se posmatraju samo redovni upisi u 2019. godini, broj umrlih je za 509 osoba veći u odnosu na broj rođenih Prijedorčana.

Podaci pokazuju da je u mjesnim kancelarijama Ljubija i Rakelići i dalje znatno manji broj redovnih upisa vjenčanih i umrlih, kao i ostalih poslova iz nadležnosti Odjeljenja za opštu upravu, zbog čega će i dalje jedan matičar obavljati poslove u ove dvije mjesne kancelarije.

Malo beba

U prošlih pet godina najviše je beba bilo 2017, kada je u matične knjige rođenih upisano njih 790, a najmanje ih je upravo u prošloj godini kada su rođene 692 bebe. To znači da je broj rođenih beba u prošle tri godine manji za čak 98.

Iz Odjeljenja za opštu upravu poručuju da ohrabruje podatak da je u 2018. godini 311 osoba manje umrlo nego u 2017. godini, a u 2019. godini 104 manje nego u 2018. godini.

– Uzroci ovakvog stanja su nam uglavnom poznati, a posebno treba istaći da je Prijedor među vodećim gradovima koji su predvidjeli značajnije mjere pronatalitetne politike – navode iz Odeljenja za opštu upravu.

Vantjelesna oplodnja

Dodaju da je u budžetu grada Prijedora za ovu godinu planiran Fond za natalitet sa 200.000 KM i da će, prema pravilniku, svako novorođenče iz njega dobiti 400 KM. Potom, u gradskoj kasi planiran je i Grant za vantjelesnu oplodnju sa 55.000 KM.

– Pravilnikom o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedor predviđen je iznos od 5.500 KM jednom u toku kalendarske godine za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje. Među pronatalitetnim mjerama u budžetu je i finansiranje kamata na kredite za mlade bračne parove, koji kupuju prvu nekretninu na području grada, za šta je planirano 120.000 KM. Potom, za jednokratnu pomoć studentima u budžetu je planirano 80.000 KM, a za subvencije đačkog prevoza 20.000 KM – navode iz Odeljenja za opštu upravu grada Prijedora.

Sjednica Skupštine

Informaciju o broju upisa u matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih u 2019. na području Prijedora pripremili su iz Odeljenja za opštu upravu grada Prijedora za 35. sjednicu Skupštine grada, koja je održana 26. juna.

Međutim, zbog političkih previranja odbornici nisu usvojili dnevni red tako da nije ni razmatrana ova informacija, kao ni ostalih 36. planiranih tačaka dnevnog reda.

Pored izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu, na ovoj sednici trebala je da se razmatra i odluka o kreditnom zaduženju Prijedora za iznos od 1.744.268 KM, kojim bi se privremeno finansirao deficit iz ove godine uzrokovan pandemijom virusa korona.

Autor: Bojana Majstorović – SrpskaInfo.com
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.