Visoka medicinska škola – Ove godine upisano 180 studenata [video]

stijepic

Visoka medicinska škola u Prijedoru ove akademske godine na pet studijskih programa upisala je 180 studenata: 130 redovnih i 50 vanrednih, što je za dvadesetak procenata manje nego prošle godine.

visoka-medicinska

Radenko Stijepić, vršilac dužnosti direktora ove visokoškolske ustanove rekao je da je razlog smanjenja broja upisanih studenata manji broj svršenih srednjoškolaca na jednoj strani i veliki broj visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj na drugoj strani.

visoka-medicinska

Plan je bio upis po 30 redovnih i po 20 vanrednih studenata na svaki studijski program, međutim na studijske programe: zdravstvena njega, fizio terapija i radna terapija upisan je planirani broj redovnih i ukupno pedesetak vanrednih studenata. Na studijske programe: sanitarno inženjerstvo i medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo upisano je samo po 20 redovnih studenata.

Stijepić preporučuje hitno usklađivanje mreže visokoškolskih ustanova i broja studenata sa stvarnim potrebama za visokoškolskim kadrovima i finansijsko-materijalnim mogućnostima Republike Srpske. Pored Prijedora, ovu visokoškolsku ustanovu pohađa i veliki broj studenata iz Federacije BiH, pa i zemalja iz okruženja.

Autor: S. Marinović – Kozarski vjesnik
Foto: Dragan Stojnić Giga

Comments are closed.