Visoka škola za ekonomiju i informatiku-Diplome za prvu generaciju diplomiranih ekonomista

Na prigodnoj svečanosti upriličenoj u prostorijama Visoke škole za ekonomiju i informatiku u Prijedoru juče je promovisana peta generacija polaznika ove visokoškolske ustanove i prva generacija od 75 diplomiranih ekonomista i informatičara nakon četvorogodišnjeg školovanja sa 240 ECTS bodova. Osim ovog studijskog programa licenciranog i odobrenog od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, diplome su uručene i za 120 diplomiranih menadžera i informatičara sa dvogodišnjeg i trogodišnjeg studija. Dekan Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor Đuro Mikić je svršenim studentima čestitao na uspješno završenom školovanju te poželio uspjeha u pronalaženju zaposlenja. Predrag Egić, jedan iz prve generacije diplomiranih ekonomista koji je završio studije na smjeru bankarstvo i finansije istakao je da je ovo školovanje u njegovom životu jedan novi korak u profesionalnom usavršavanju i opredjeljenju za buduće zanimanje. Diplomcima je telegram čestitke uputio i ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipović, a na svečanosti je za studenta generacije sa prosjekom ocjena 9,8 proglašena Aleksandra Malenić.

Comments are closed.