Vlada RS o prijedorskom Autotransportu

Vlada Republike Srpske razmatraće danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj upravi i Nacrt statističkog programa RS za period od 2009. do 2012. godine, kao i inicijativu za rješavanje egzistencijalnog statusa lica koja su reformom odbrane ostala bez posla 2004. godine. Na dnevnom redu zasjedanja Vlade biće informacija o preduzimanju mjera s ciljem ubrzavanja postupka usklađivanja oblika organizovanja preduzeća iz nadležnosti Ministarstva trgovine i turizma sa Zakonom o preduzećima, odnosno sa Zakonom o javnim preduzećima u RS. Ministri će razmatrati akcioni plan finansiranja projekata iz oblasti turizma i ugostiteljstva za ovu godinu i prijedlog odluke o utvrđivanju Arheološkog kompleksa Skelani kao kulturnog dobra od izuzetnog značaja, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata Vlade RS. Na sjednici će se razmatrati aktivnosti u vezi sa osnivanjem novog preduzeća na imovini AD „Autotransport“ iz Prijedora koje je u stečaju, kao i prijedlog odluke o odobrenju isplate sredstava sa računa posebnih namjena u iznosu od 500 000 KM, te prijedlogu odluke o osnivanju Akcionarskog društva „Novi autotransport“ Prijedor.

Comments are closed.