Vrata skladišta zaključana za bivše radnike Trgoprodaje

Radnicima “Trgoprodaje“, koji nisu prihvatili rješenja o otkazu, vrata prodajnog skladišta ovog preduzeća juče su bila zaključana, a novinarima nije bio dozvoljen pristup u krug preduzeća. Predsjednik Sindikata “Trgoprodaje“ Borka Maričić rekla je da nisu razgovarali sa aktuelnim direktorom preduzeća Velinkom Banović, koja se nije javljala ni na telefon, a da ih je šef skladišta obavijestio da idu kućama, jer se skladište zatvara i da će im u zakonskom roku od tri mjeseca biti isplaćeno ono što im pripada. Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Prijedor Dragoljub Kitonjić rekao je da se slučaj “Trgoprodaje“ povlači godinu dana i da je opštinski sindikat ranije angažovao inspekciju rada čiji su nalazi utvrdili niz nepravilnosti, te pomogao u pripremi tužbe protiv poslodavca. “Za dan-dva uradićemo prijedlog za određivanje sudske mjere obezbjeđenja, odnosno zabranu poslodavcu i vlasniku raspaloganja pokretnom i nepokretnom imovinom s ciljem da se radnici u cijelosti namire“, naglasio je Kitonjić. On je rekao da sindikat zabrinjava pasivan odnos države i njenih organa, Poreske uprave i fondova, koji čekaju da radnici, tražeći svoja lična prava, utjeruju i državi poreze i doprinose. “Javno prozivam te institucije zadužene da kupe poreze i doprinose da se više angažuju, a ne da čekaju da radnici obave njihov posao“, istakao je Kitonjić, smatrajući da o ovom problemu ozbiljno treba da se posvete i Vlada i poslanici. Kitonjić je najavio da sindikat sljedeće sedmice sa vlasnikom i poslodavcem “Trgoprodaje“ treba da pismenim sporazumom utvrdi dinamiku isplate obaveza prema radnicima. Radnici Akcionarskog društva “Trgoprodaja“ iz Prijedora u srijedu su se okupili nakon što ih je uprava obavijestila da preuzmu rješenja o prekidu ugovora o radu. Oni otkaze nisu prihvatili jer im niko nije garantovao da će dobiti zakonom predviđene plate i otpremnine, kao i 11 dužnih plata, te da će obaveze za doprinose biti izmirene.

Comments are closed.