Vratiti život vodama savskog sliva

Države u slivu rijeke Save moraju hitno preduzeti mjere radi spriječavanja dalje degradacije voda, rekao je danas u Prijedoru Marko Nišandžić, menadžer projekta pod nazivom „Uspješno učešće javnosti u upravljanju vodama sliva rijeke Save“, koji sa 540.000 evra finansira Delegacija EU u BiH. On je istakao da su prioritetni zadaci u ovom poslu – zaštita od zagađenja urbanih otpadnih voda, pojačana kontrola emisije iz industrijskih postrojenja, kao i monitoring voda. Nišandžić je na edukativnoj radionici koja je održana u Prijedoru naveo da je cilj ovog projekta uključivanje šire javnosti u ovu problematiku koja bi dala svoj glas i adresirala svoje probleme i prijedloge koji treba da budu preneseni u budući jedinstveni „Plan upravljanja vodama“ s obzirom da na prostoru ovog sliva živi više od 8 miliona stanovnika.
Pet država članica „Savske komisije“ imaju zadatak da provedu osnove Okvirne direktive o vodama koje je 2000. godine donijela Evropska komisija, tačnije da vrate život u vode savskog sliva. Projekat „Uspješno učešće javnosti u upravljanju vodama sliva rijeke Save“ zajednički provode BiH i Hrvatska kroz program prekogranične saradnje. Predviđeno je da se u obje države održi više edukativnih radionica na kojima će se nevladine organizacije i predstavnici lokalnih samouprava podrobnije upoznati o značaju upravljanja i zaštiti voda, a potom i konsulativne radionice na kojima će se provesti rasprava o usvojenim prijedlozima u „Planu upravljanja vodama“ koji su došli sa terena. Nosilac projekta je Udruženje „Zelena akcija“ iz Zagreba, sa partnerima Udruženje Centar za razvoj i podršku Tuzla, Ekološka koalicija unsko-sanskog sliva-EKUS i Udruženje „Zeleni san“ Vinkovci.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.