Vršnjačkom nasilju izloženo 7 odsto mladih

Istraživanja koja su u protekle dvije godine vršena u Republici Srpskoj pokazala su da je 7 odsto mladih izloženo vršnjačkom nasilju i da postoji tendencija širenja, kao i da ovaj fenomen dobija ozbiljnije razmjere, rekao je juče profesor Filozofskog fakulteta u Banjaluci Nenad Suzić. „Poznato je da su nasilnici najčešće i žrtve nasilja jer su usvojili to kao oblik ponašanja i postoji niz simptoma koji otkrivaju ko je nasilnik, a ko žrtva“, kazao je Suzić novinarima u Prijedou u pauzi dvodnevnog seminara „Nasilje i zlostavljanje mladih“. On je dodao da je na prosvjetnim radnicima, pedagozima i stručnjacima da doprinesu suzbijanju nasilja i da pomognu roditeljima i nastavnicima da krenu od dijagnostike, terapijskog rada i istraživanja, navodeći da je krizni period mladih nasilnika srednja adolescencija kad se formiraju vrijednosti i kada mladi ljudi počinju da usvajaju nasilje kao svoj odnos prema svijetu. „Ako škola ne može ponuditi djetetu uspjeh, ako su roditelji prezauzeti i ako u okruženju nema podršku, onda je sasvim prirodno da ono pribjegne nasilju i da traži neku kompenzaciju za uzbuđenje koje mu treba u tom životnom dobu“, istakao je Suzić i dodao da je među šest oblika nasilja među mladima najizraženije socijalno. Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Mirko Banjac rekao je da ovaj zavod zagovoara jednu institucionalnu borbu protiv nasilja među mladima koja bi trebala da bude sinergijska snaga između svih faktora uključenih u obrazovanje. „Ovdje ćemo predstaviti model nastao na osnovu istraživanja u BiH kojim je predviđeno da se u školu više uključuju roditelji, društvena zajednica, nevladine organizacije koji onda se osobljem rade na preveniranju nasilja“, naveo je Banjac. Tokom seminara biće obraćeno osam tema, a među njima i jedna posvećena medijima i njihovom doprinosu suzbijanju nasilja i zlostavljanja. Organizatori saminara su Ministarstvo prosvjete RS i Pedagoški zavod RS, a okupio je direktore prijedorskih osnovnih škola, nastavnike, školske psihologe i pedagoge.
SRNA

Comments are closed.