Vrtić na Hambarinama

U prijedorskom povratničkom naselju Hambarine počelo se sa implementacijom projekta „Program za predškolski uzrast“. Autor i nosilac ovog projekta je Nevladina humanitarna organizacija Omladinski centar Hambarine. Korisnici programa za kojeg možemo reći da je svojevrstan vrtić su djeca, uzrasta od tri i po do šest godina. Damir Redžić, menadžer NHO OC Hambarine rekao je da je „osnovni cilj projekta socijalizacija djece putem kreativnih igara, razvijanje pozitivne slike o sebi kod djece, te priprema djece za školu“. Predviđeno je da djeca iz šest mjesnih zajednica (Hambarine, Rizvanovići, Rakovčani, Bišćani, Zecovi, Čarakovo), provode dva sata dnevno u prostorijama OC Hambarine, pet dana u sedmici, od ponedjeljka do petka, u terminu 15h-17h. „Programom je predviđeno da prva generacija polaznika programa za predškolski uzrast, nakon provedene dvije godine u programu, bude spremna za sigurniji početak školskih obaveza, na način da će biti upoznata sa školskim obavezama i shvatiti potrebu školovanja, na jedan dosta pristupačniji i prihvatljiviji način, jer će upoznati školu sa vedrijih strana kroz igru i mnoge druge interesantne programe“, dodao je Redžić. Predviđeno je da u projekat bude uključeno 40 dječaka i djevojčica. Zainteresovanost roditelja je značajna tako da je na početku prijavljeno 34-oro djece. OC Hambarine je pripremio sve neophodne formulare kao i članske karte za ovu grupu nazvanu LEPTIRIĆI dok je obaveza roditelja bila da uredno dostave ljekarska uvjerenja i rodne listove za svoju djecu. Ono što treba naročito naglasiti je to da je učešće u programu besplatno za svu prijavljenu djecu. Sve troškove pokrivaju donatori koje je za ovaj, kao i za druge svoje projekte, pronašla NHO OC Hambarine. Djeci će biti obezbijeđene hrana, igračke, edukativni materijali. Jedino učešće roditelja jeste da dovedu i vrate svoje dijete kući. Uspostavljen je kontakt i sa prijedorskim vrtićem Radost koji je dao podršku realizaciji jedne ovakve ideje, a podnijeta je molba opštini Prijedor za dodjelu sredstava za realizaciju ovog projekta. „Pošto djeca sa ovog područja nemaju mogućnost odlaska u vrtić u centru grada željeli smo ovom akcijom da zadovoljimo potrebe predškolske djece i sa ovog područja“, rekla je Dragana Radanović, projekt menadžer u Agenciji lokalne demokratije Prijedor i dodala da ova organizacija aktivno sarađuje sa mnogim omladinskim organizacijama i školama u projektima koji se odnose na rad sa populacijom mladih. ALD Prijedor je za ovaj projekat iz svog budžeta obezbijedila 2400 KM u vidu donacije, potvrdila je Radanovićeva. U realizaciji ovog projekta značajnu pomoć pružilo je i privatno preduzeće DOO „Janjoš“ iz Prijedora donacijom građevinskog materijala neophodnog za završetak radova na prostoriji u kojoj će se projekat sprovoditi, kao i familija Admira Ejupovića iz Amerike koja je dodijela sredstva potrebna za nabavku televizora i DVD plejera neophodnih za prikazivanje raznih edukativnih sadržaja. Za rad sa djecom je angažovana Dragica Kondić dugogodišnji prosvjetni radnik, koja će voditi evidenciju prisustva djece, osmišljati aktivnosti kojima će zainteresovati djecu, kako bi se stvorila prijatna atmosfera u kojoj bi se djeca naučila da uvažavaju jedni druge, da se druže i adekvatno pripreme za školu. „Moja uloga je da kao vaspitačica i učiteljica pripremim stariju grupu za predstojeći polazak u školu, da se sva djeca socijalizuju, upoznaju sa porodicom i prijateljima, dok će se sa mlađima raditi na budućim radnim navikama, učenju osnova ponašanja, učenje jezika i raznih fizičkih aktivnosti kroz dječju igru“, rekla je Dragica Kondić koja je već uspostavila kontakt sa vrtićem Radost iz Prijedora od kojeg je preuzela dio nastavnog programa. U sklopu NHO OC Hambarine obezbijeđena je i podrška udruženja studenata „Bumkoya“ iz Japana za ovaj projekat. „Ukupna cijena projekta je 8000 KM na godišnjem nivou“ istakla je Azra Novkinić izvršni direktor ove organizacije i dodala „da se nada podršci opštinskih struktura i drugih donatora kako bi se zaokružila finansijska struktura kako bi ovaj projekat postao dugoročan“.

Comments are closed.