Vrtići nastavljaju sa radom

Na području Prijedora do sada nije bilo pojave oboljenja od virusa korona, a zdravstvene ustanove u gradu preduzele su potrebne mjere pripreme i izolacije lica koja su dolazila iz područja zahvaćenih novim virusom, saopšteno je danas nakon sjednice gradskog Štaba za vanredne situacije.

Štab je zauzeo stav da rad vrtića na području grada Prijedora bude nastavljen, pod uslovom pojačanih mjera higijene, praćenja i nadzora zdravstvenog stanja djece koja borave u tim ustanovama.

„Obavezuju se javna preduzeća, ustanove i druga pravna lica da intenziviraju sprovođenje mjera higijene, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorijama u kojima obavljaju svoju djelatnost“, navedeno je u zaključcima.

Preduzeće „Komunalne usluge“ dužno je da intentzivira odvoz i sanitarno zbrinjavanje otpada, a „Vodovod“ kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće i rezidualnog hlora.

„Obavezuju se sve zdravstvene ustanove na području grada da u skladu sa posebnim planovima rada u uslovima pojačane opasnosti i dalje preduzimaju sve neophodne mjere izolacije i liječenja eventualno oboljelih od novog virusa korona“, navedeno je u saopštenju.

Preporučuje se građanima da redovno primjenjuju mjere lične higijene, a prije svega redovno peru ruke, provjetravaju i održavaju higijenu prostorija u kojima borave, kao i da izbjegavaju bliski kontakt sa osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju ili dolaze iz područja zahvaćenih virusom korona.

„Obavezuju se zdravstvena i veterinarska inspekcija na području grada Prijedora da nastave sa intenzivnim aktivnostima kontrole sprovođenja sanitarno-higijenskih mjera i da nalože sprovođenje dodatnih sanitarno higijenskih mjera, u skladu sa ukazanim potrebama radi zaštite zdravlja stanovništva“, naveli su iz gradskog Štaba za vanredne situacije.

Štab je obavezao sve institucije i fizička i pravna lica na području Prijedora da u potpunosti sprovode zaključke Vlade Republike Srpske donesene juče radi sprečavanja pojave i širenja virusa korona.

Izvor: SRNA – ATV BL
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.