Za četvrtak zakazana 30. sjednica lokalnog parlamenta

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor prim.dr. Azra Pašalić je za četvrtak, 01.12.2011. godine, zakazala 30. sjednicu lokalnog parlamenta. Na sjednici koja će početi u 10:00 časova pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 17 tačaka. Nakon Aktuelnog časa tokom kojeg će načelnik Marko Pavić odgovarati na pitanja odbornika, raspravljaće se o Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu, Prijedlogu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela naselja Donja Puharska – I faza (Sekcija 1 i Sekcija 2) i II Faza (Sekcija 3), Prijedlogu Odluke o usvajanju „Akcionog plana za održivo upravljanje energijom na području opštine Prijedor te Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor – Prečišćen tekst. Odbornici će raspravljati i o Prijedlogu Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje starješine Opštinske organizacije Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor, Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama, Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zboru građana, Prijedlogu Odluke o prenosu prava korišćenja na pokretnoj vojnoj imovini, Prijedlogu Odluke o ustupanju na korištenje i upravljanje prostora „Zelena pijaca“ u naselju Urije i Prijedlogu Odluke o davanju na korištenje prostora Stočne pijace u naselju Veliko Palančište. Nakon toga biće govora o Izvještaju o radu parking servisa za 2010.godinu, Prijedlogu Odluke o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2012.godini, Informaciji o školskoj 2010/2011 godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa i Prijedlogu Rješenja o imenovanju direktora JU Pozorište Prijedor iz Prijedora. Sjednica će biti završena Prijedlogom Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Prijedoru br. 01-111-116/09 i Referatima iz imovinsko-pravne oblasti.

Comments are closed.